+ Napisz wiadomość
2539 odsłon wideo
Dołączył(a): 2019-12-23
Nowo dodane filmy
1 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny

 wielkiego tłumu w niebie, mówiący:

 «Alleluja!

 Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,

2bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe,

 bo osądził Wielką Nierządnicę,

 co znieprawiała nierządems swym ziemię,

 i zażądał od niej poniesienia kary

 za krew swoich sługs ».

3 I rzekli powtórnie:

 «Alleluja!»

A dym jej wznosi się na wieki wieków.

4 A dwudziestu czterech Starców upadło,

 i cztery Istoty żyjące,

 i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:

 «Amens ! Alleluja!»

5 I dobył się głos od tronu, mówiący:

 «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,

 którzy się Go boicie, mali i wielcy!»

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu,

i jakby głos mnogich wód,

 i jakby głos potężnych gromów,

 które mówiły:

 «Alleluja,

bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

7 Weselmy się i radujmy,

 i oddajmy Mu chwałę,

 bo nadeszły Gody Baranka,

 a Jego Małżonka się przystroiła,

8 i dano jej przyoblec bisiors lśniący i czysty» -

 bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętychs .

9 I mówi mi [anioł]:

 «Napisz:

 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»

 I mówi mi:

 «To są prawdziwie słowa Boże».

10 Ja upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon.

 I mówi mi:

 «Bacz, abyś tego nie czynił,

 bo jestem twoim współsługą

 i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa.

 Bogu samemu złóż pokłon!»

 Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.

ZAGŁADA WROGICH NARODÓWPierwsza walka zwycięskiego Słowa


11 Potem ujrzałem niebo otwarte:

a oto biały koń,

 a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,

 oto sprawiedliwie sądzi i walczy.

12 Oczy Jego jak płomień ognia,

 a na Jego głowie wiele diademów.

 Ma wypisane imięs , którego nikt nie zna prócz Niego.

13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,

 a nazwano Go imieniem Słowo Boga.

14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach -

 wszyscy odziani w biały, czysty bisior.

15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz,

 by nim uderzyć narody:

On będzie je pasał rózgą żelazną

i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.

16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:

 KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu:

 i zawołał on głosem donośnym

do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:

 «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,

18aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy,

trupy koni i tych, co ich dosiadają,

 trupy wszystkich -

 wolnych i niewolników,

 małych i wielkich!»

19 I ujrzałem Bestię

 i królów ziemi,

 i wojska ich

 zebrane po to, by stoczyły bój z Siedzącym na koniu

 i z Jego wojskiem.

20 I pochwycono Bestię,

 a z nią Fałszywego Proroka,

 co czynił wobec niej znaki ,

 którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii

 i oddawali pokłon jej obrazowi.

 Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,

gorejącego siarką.

21 A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,

 [mieczem], który wyszedł z ust Jego.

Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.  19,1 Liturgiczna aklamacja (znaczy: chwalcie Jahwe) z ST; por. Tb 13,18 (LXX); Ps 111[110]-118[117].

 19,2 Dosł.: z jej ręki.

 19,5 Por. Ps 22[21],24; 115[113B],13; 134[133],1; 135[134],1.

 19,7 Kościół triumfujący w ostatecznym kształcie; por. 21,2nn.

 19,9 Por. w. 10; 17,1; 22,8n.

 19,11 Por. 1,5; 3,7.14; 6,2. Rysy znamienne z ST: Mdr 18,15; Iz 11,4; 63,1-6.

 19,12 Tajemnica Chrystusa jest niezgłębiona; por. Ef 3,8.

 19,13 Por. J 1,1nn; 1 J 1,1.

 19,15 Ps 2,9; Iz 63,3.

 19,17 Por. Ez 39,4.17-20.

 19,20 Piekło; por. Syr 7,17; Iz 66,24; Mt 5,22.29n; 18,9; Jk 3,6.

Rozdział 20Tysiącletnie królestwo


1 Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba,

 który miał klucz od Czeluści

 i wielki łańcuch w ręce.

2 I pochwycił Smoka,

Węża starodawnego,

którym jest diabeł i szatan,

i związał go na tysiąc lat.

3 I wtrącił go do Czeluści,

 i zamknął, i pieczęć nad nim położył,

 by już nie zwodził narodów,

 aż tysiąc lat się dopełni.

 A potem ma być na krótki czas uwolniony.

4 I ujrzałem trony -

a na nich zasiedli [sędziowie],

i dano im władzę sądzenia -

 i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego,

 i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi,

 i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

 Ożyli oni

 i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

5 A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat dobiegło końca.

 To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:

 nad tymi nie ma władzy śmierć druga,

 lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa

 i będą z Nim królować tysiąc lat.
Zakochany w Biblii19:58720p 0 19:58Ap 19-22 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» 2 I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. 3 A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubóws , na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, 4 Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». 5 Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! 6 Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. 7 Następnie rzekł do nich: «Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!» Wyszli oni i zabijali w mieście.

8 A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem: «Ach, Panie Boże! Czy chcesz wyniszczyć całą Resztęs Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?» 9 Rzekł do mnie: «Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. 10 A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy». 11 I oto ów mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku, oznajmił: «Uczyniłem, jak mi rozkazałeś».


Zakochany w Biblii03:06720p 4 03:06Ez 9 Apokalipsa 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Pieśń nad pieśniami Salomona.

PIEŚŃ PIERWSZA


Oblubienica:2 Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!

  Bo miłość twa przedniejsza od wina.

3 Woń twych pachnideł słodka,

  olejek rozlany - imię twe,

  dlatego miłują cię dziewczęta.

4 Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!

  Król wprowadził mnie do swoich komnat.

 «Cieszmy się i weselmy tobą!»,

  sławmy twą miłość nad wino,

  [jakże] słusznie cię miłują!

5 Czarna jestem, lecz piękna,

  córki jerozolimskie,

 jak namioty Kedaru,

  jak zasłony Szalma.

6 Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna,

  że mnie spaliło słońce.

 Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,

  postawili mnie na straży winnic,

  a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.

7 O ty, którego miłuje dusza moja,

  wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,

  gdzie dajesz im spocząć w południe,

 abym się nie błąkała

  wśród stad twych towarzyszy.

Chór:8 Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast,

  pójdź za śladami trzód

 i paś koźlęta twe

  przy szałasach pasterzy.

Oblubieniec:9 Do klaczy mej w zaprzęgu faraona

  przyrównam cię, przyjaciółko moja.

10 Śliczne są lica twe wśród wisiorków,

  szyja twa w koliach.

11 Wisiorki zrobimy ci złote

  z kuleczkami ze srebra.

Oblubienica:12 Gdy król na uczcie przebywa,

  nard mój roztacza woń swoją.

13 Mój miły jest mi woreczkiem mirry,

  między piersiami mymi położonym.

14 Gronem henny jest mi umiłowany mój

  w winnicach Engaddis .

Oblubieniec:15 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,

  jak piękna,

  oczy twe jak gołębice!

Oblubienica:16 Zaiste piękny jesteś, miły mój,

  o jakże uroczy!

 Łoże nasze z zieleni.

Oblubieniec:17 Belkami domu naszego są cedry,

  a cyprysy ścianami.Oblubienica:

Rozdział 2

1 Jam narcyz Szaronus ,

  lilia dolin.

Oblubieniec:2 Jak lilia pośród cierni,

  tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt.

Oblubienica:3 Jak jabłoń wśród drzew leśnych,

  tak ukochany mój wśród młodzieńców.

 W upragnionym jego cieniu usiadłam,

  a owoc jego słodki dla mego podniebienia.

4 Wprowadził mnie do sali biesiadnej,

  i godłem jego nade mną jest miłość.

5 Posilcie mnie plackami z rodzynek,

  wzmocnijcie mnie jabłkami,

  bo chora jestem z miłości.

6 Lewa jego ręka pod głową moją,

  a prawica jego obejmuje mnie.

Oblubieniec:7 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele, na łanie polne:

 Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie miłości,

  póki sama nie zechce.

PIEŚŃ DRUGA


Oblubienica:8 Głos mojego ukochanego!

  Oto on! Oto nadchodzi!

 Biegnie przez góry,

  skacze po pagórkach.

9 Umiłowany mój podobny do gazeli,

  do młodego jelenia.

 Oto stoi za naszym murem,

  patrzy przez okno,

  zagląda przez kraty.

10 Miły mój odzywa się

  i mówi do mnie:

 «Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

11 Bo oto minęła już zima,

  deszcz ustał i przeszedł.

12 Na ziemi widać już kwiaty,

  nadszedł czas przycinania drzew,

  i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

13 Figowiec wydał zawiązki owoców

  i winne krzewy kwitnące już pachną.

 Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

14 Gołąbko ma, [ukryta] w rozpadlinach skały,

  w szczelinach przepaści,

 ukaż mi swą twarz,

  daj mi usłyszeć swój głos!

 Bo słodki jest głos twój

  i twarz pełna wdzięku».

Chór:15 «Schwytajcie nam lisy,

  małe lisy,

  co pustoszą winnice,

   bo w kwieciu są winnice nasze».

Oblubienica:16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego,

  on stada swe pasie wśród lilii.

17 Nim wiatr wieczorny powieje

  i znikną cienie,

 wróć, bądź podobny, mój miły,

  do gazeli, do młodego jelenia

  na górach Beter!

Rozdział 3

1 Na łożu mym nocą szukałam

  umiłowanego mej duszy,

   szukałam go, lecz nie znalazłam.

2 Wstanę, obejdę miasto

  po ulicach i placach,

 szukać będę ukochanego mej duszy.

  Szukałam go, lecz nie znalazłam.

3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto.

  «Czy widzieliście miłego duszy mej?»

4 Zaledwie ich minęłam,

  znalazłam umiłowanego mej duszy,

 pochwyciłam go i nie puszczę,

  aż go wprowadzę do domu mej matki,

  do komnaty mej rodzicielki.

Oblubieniec:5 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele i na łanie polne:

 nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej,

  póki sama nie zechce.

Zakochany w Biblii22:17720p 2 22:17Pieśń nad pieśniami 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Niewiasta i Smok


1 Potem wielki znak ukazał się na niebie:

 Niewiasta obleczona w słońce,

 i księżyc pod jej stopami,

 a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

2 A jest brzemienna.

 I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.

3 I inny znak się ukazał na niebie:

 Oto wielki Smok barwy ognia,

 mający siedem głów i dziesięć rogów

 - a na głowach jego siedem diademów.

4 A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:

 i rzucił je na ziemię.

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą,

 ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.

5I porodziła Syna - Mężczyznę,

 który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną.

 I zostało uniesione jej Dziecię do Boga

 i do Jego tronu.

6 A Niewiasta zbiegła na pustynię,

 gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,

aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

7 I nastąpiła walka w niebie:

Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.

 I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,

8 ale nie przemógł,

 i już się miejscedlanich w niebie nieznalazło.

9 I został strącony wielki Smok,

Wąż starodawny,

który się zwie diabeł i szatan,

 zwodzący całą zamieszkałą ziemię;

 został strącony na ziemię,

 a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:

 «Teraz nastało zbawienie, potęga ikrólowanie Boga naszego

 i władza Jego Pomazańca,

 bo oskarżyciel braci naszych został strącony,

 ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.

11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka

 i dzięki słowu swojego świadectwa

 i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.

12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

 Biada ziemi i morzu -

 bo zstąpił do was diabeł,

 pałając wielkim gniewem,

 świadom, że mało ma czasu».

13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,

 począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.

14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,

 by na pustynię leciała na swoje miejsce,

 gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,

 z dala od Węża.

15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę,

 żeby ją rzeka uniosła.

16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście

 i otworzyła ziemia swą gardziel,

 i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.

17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę,

 i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,

 z tymi, co strzegą przykazań Boga

 i mają świadectwo Jezusa.

18 I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.  12,1-18 Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków.

 12,1 Ma ona rysy: 1) indywidualne - Matki Mesjasza (Iz 7,11.14; Mi 5,2); 2) zbiorowe - jako symbol społeczności Izraela (Jr 3,6-10.20; Ez 16,8-14; Oz rozdz. 2), a także Syjonu (Iz 26,17; 49,14-25) lub Jerozolimy (Iz 66,7); 3) mieszane - Niewiasty z Protoewangelii (Rdz 3,14n). Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów. A jego konkretną przedstawicielką jest Maryja, rodząca historycznego Chrystusa. Część tradycji upatrywała tu tylko Maryję.

 12,3 Symbol szatana (por. 12,9), władcy tego świata (J 12,31; 14,30; 16,11), walczącego ze światłością, czyhającego na Mesjasza.

 12,5 Ps 2,9; Jr 20,15. Mesjasz jest niedostępny dla napaści szatana. Tajemnica wniebowstąpienia ujęta w perspektywie dziejów Mistycznego Ciała Chrystusa.

 12,6 Zob. przyp. do 12,14nn.

 12,7 Walka - w jeden obraz ujęte wszystkie napaści i porażki złych duchów od początku do końca świata; Michał - archanioł, rzecznik ludu Bożego (Dn 10,13.21).

 12,8 Część rkp i wydań: nie przemogli.

 12,9 Por. Łk 10,18; J 12,31.

 12,10 Por. Hi 1,9nn; 2,4n; Za 3,1.

 12,13 Udaremniona napaść na Mesjasza każe szatanowi przenieść ataki na Kościół.

 12,14nn Mimo tych ataków Kościół jako całość ma w ciągu doczesności (por. 11,2n; 12,6; 13,5) zapewnioną opiekę Bożą - jest również nietykalny w swej najgłębszej istocie.

 12,17 Są to poszczególni wierni.

Rozdział 13Smok przekazuje władzę Bestii


1 I ujrzałem Bestię wychodzącąz morza,

 mającą dziesięć rogów i siedem głów,

 a na rogach jej dziesięć diademów,

 a na jej głowach imiona bluźniercze.

2Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,

łapy jej - jakby niedźwiedzia,

 paszcza jej - niby paszcza lwa.

 A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,

 a rana jej śmiertelna została uleczona.

 A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;

4 i pokłon oddali Smokowi,

 bo władzę dał Bestii.

 I Bestii pokłon oddali, mówiąc:

 «Któż jest podobny do Bestii

 i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»
Zakochany w Biblii13:16720p 0 13:16Ap 12-14 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Szczęśliwi, których droga nieskalana,

 którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

 całym sercem Go szukają,

3 którzy nie czynią nieprawości,

 lecz kroczą Jego drogami .

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

 by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

 w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

 gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Będę Ci dziękować szczerym sercem,

 gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw,

 nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

 - Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego serca swego szukam Ciebie;

 nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań!

11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,

 by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12 Błogosławiony jesteś, Panie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

13 Opowiadam swoimi wargami

 wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Cieszę się z drogi Twych napomnień

 jak z wszelkiego bogactwa.

15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

 i ścieżki Twoje rozważał.

16 Będę się radował z Twych ustaw,

 słów Twoich nie zapomnę.

Gimel17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył

 i przestrzegał słów Twoich.

18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał

 dziwy Twojego Prawa.

19 Jestem gościem na ziemi,

 nie kryj przede mną Twych przykazań!

20 Dusza moja omdlewa z tęsknoty

 wciąż do wyroków Twoich.

21 Zgromiłeś pyszałków;

 przeklęci, co odstępują od Twych przykazań!

22 Oddal ode mnie

 hańbę i pogardę,

 bo zachowuję Twoje napomnienia.

23 Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie,

 Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

 Twoje ustawy są mi doradcami.

Dalet25 Przylgnęła do prochu moja dusza,

 przywróć mi życie według Twego słowa!

26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,

 abym rozważał Twe cuda.

28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty;

 podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem!

29 Drogę kłamstwa

 odwracaj ode mnie,

 daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

30 Drogę wierności obrałem,

 pragnąc Twoich wyroków.

31 Lgnę do Twoich napomnień,

 nie daj mi okryć się wstydem!

32 Biegnę drogą Twoich przykazań,

 bo rozszerzasz mi serce.

He33 Naucz mnie, Panie,

 drogi Twoich ustaw,

 bym przestrzegał ich aż do końca.

34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,

 a zachowywał je całym sercem.

35 Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

 bo mam w nich upodobanie.

36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień,

 a nie do zysku!

37 Odwróć me oczy,

 niech na marność nie patrzą;

 na Twojej drodze udziel mi życia!

38 Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,

 daną bojącym się Ciebie.

39 Odwróć moją hańbę,

 która mnie trwoży,

 bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

40 Oto pożądam Twoich postanowień,

 według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem!

Waw41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

 Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

 bo polegam na Twoich słowach.

43 Nie odbieraj moim ustom

 słowa prawdy,

 bo ufam Twoim wyrokom,

44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,

 na wieki, na zawsze.

45 Chcę kroczyć drogą przestronną,

 bo szukam Twoich postanowień.

46 O Twych rozkazach chcę mówić

 w obecności królów,

 a nie doznam wstydu.

47 I będę się weselił z Twoich przykazań,

 które miłuję.

48 Wznoszę ręce moje

 ku Twym przykazaniom,

 które kocham,

 i rozważać będę Twoje ustawy.

Zain49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,

 przez które mi dałeś nadzieję.

50 W moim ucisku jest dla mnie pociechą,

 że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,

 a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,

 Panie, doznaję pociechy.

53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,

 co porzucają Twe Prawo.

54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami

 na miejscu mego pielgrzymowania.

55 Nocą pamiętam

 o Twoim imieniu, Panie,

 by zachowywać Twe Prawo.

56 Oto, co do mnie należy:

 zachowywać Twe postanowienia.

Chet57 Moim działem jest Pan - mówię,

 by zachować Twoje słowa.

58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

 zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59 Rozważam moje drogi

 i zwracam moje kroki ku Twoim napomnieniom.

60 Śpieszę bez ociągania,

 by przestrzegać Twoich przykazań.

61 Oplotły mnie więzy grzeszników,

 nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62 Wstaję o północy,

 aby Cię wielbić

 za słuszne Twoje wyroki.
Zakochany w Biblii20:27720p 4 20:27Ps 119 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Jestem prawdziwą Matką i prawdziwą Współodkupicielką. Sprawiłam, że z oczu tej figury płynęły cudowne łzy ponad 100 razy i przez wiele lat.

Dlaczego znowu płaczę?

Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje Mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana. Nadal podąża z uporem drogą buntu przeciw Bogu i Jego prawu miłości. Pan jest otwarcie odrzucany, znieważany, przeklinany. Gardzi się waszą Niebieską Mamą i publicznie się Ją ośmiesza. Moje nadzwyczajne wezwania nie są słuchane. Nie wierzy się w znaki, które daję w Moim ogromnym bólu.

Nie kocha się swego bliźniego. Każdego dnia ktoś targa się na jego życie i na jego dobra. Człowiek staje się coraz bardziej zepsuty, bezbożny, złośliwy i okrutny. Kara większa niż potop ma właśnie spaść na tę biedną, zdeprawowaną ludzkość. Ogień zstąpi z Nieba i to stanie się znakiem, że Boża sprawiedliwość określiła już godzinę Swego wielkiego ujawnienia się.

Płaczę, ponieważ Kościół ciągle idzie drogą podziału, utraty prawdziwej wiary, odstępstwa, błędów, które coraz bardziej są rozpowszechniane i przyjmowane. Obecnie urzeczywistnia się to, co przepowiedziałam w Fatimie, co objawiłam właśnie tu w trzecim przesłaniu danym jednej z Moich małych córek. Również dla Kościoła nadszedł moment wielkiej próby, ponieważ niegodziwy człowiek zajmie miejsce w jego łonie i ohyda spustoszenia wejdzie do Świętej Świątyni Boga.

Płaczę, ponieważ dusze Moich dzieci w wielkiej liczbie potępiają się i wpadają do piekła.

Płaczę, ponieważ zbyt mało jest tych, którzy przyjmują Moje zaproszenie do modlitwy, wynagradzania, cierpienia i ofiary.

Płaczę, ponieważ mówiłam do was, a wy Mnie nie posłuchaliście. Dawałam wam cudowne znaki, a nie wierzyliście Mi. Objawiałam się wam uporczywie i stale, lecz wy nie otwarliście przede Mną drzwi waszych serc.

Posłuchajcie przynajmniej wy, Moje umiłowane dzieci i synowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, mała reszto, której Jezus strzeże zazdrośnie w pewnej zagrodzie Swej Boskiej miłości! Posłuchajcie i przyjmijcie Moje pełne niepokoju zaproszenie! Z tego miejsca zwracam się z nim dziś znowu do wszystkich narodów ziemi. Przygotujcie się na przyjęcie Chrystusa we wspaniałości Jego chwały, ponieważ właśnie nadchodzi wielki dzień Pana.
#Gobbi03:49720p 3 03:49Dlaczego znowu płaczę 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Najlepsze filmy
Szczęśliwi, których droga nieskalana,

 którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

 całym sercem Go szukają,

3 którzy nie czynią nieprawości,

 lecz kroczą Jego drogami .

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

 by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

 w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

 gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Będę Ci dziękować szczerym sercem,

 gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw,

 nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

 - Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego serca swego szukam Ciebie;

 nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań!

11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,

 by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12 Błogosławiony jesteś, Panie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

13 Opowiadam swoimi wargami

 wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Cieszę się z drogi Twych napomnień

 jak z wszelkiego bogactwa.

15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

 i ścieżki Twoje rozważał.

16 Będę się radował z Twych ustaw,

 słów Twoich nie zapomnę.

Gimel17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył

 i przestrzegał słów Twoich.

18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał

 dziwy Twojego Prawa.

19 Jestem gościem na ziemi,

 nie kryj przede mną Twych przykazań!

20 Dusza moja omdlewa z tęsknoty

 wciąż do wyroków Twoich.

21 Zgromiłeś pyszałków;

 przeklęci, co odstępują od Twych przykazań!

22 Oddal ode mnie

 hańbę i pogardę,

 bo zachowuję Twoje napomnienia.

23 Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie,

 Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

 Twoje ustawy są mi doradcami.

Dalet25 Przylgnęła do prochu moja dusza,

 przywróć mi życie według Twego słowa!

26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,

 abym rozważał Twe cuda.

28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty;

 podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem!

29 Drogę kłamstwa

 odwracaj ode mnie,

 daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

30 Drogę wierności obrałem,

 pragnąc Twoich wyroków.

31 Lgnę do Twoich napomnień,

 nie daj mi okryć się wstydem!

32 Biegnę drogą Twoich przykazań,

 bo rozszerzasz mi serce.

He33 Naucz mnie, Panie,

 drogi Twoich ustaw,

 bym przestrzegał ich aż do końca.

34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,

 a zachowywał je całym sercem.

35 Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

 bo mam w nich upodobanie.

36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień,

 a nie do zysku!

37 Odwróć me oczy,

 niech na marność nie patrzą;

 na Twojej drodze udziel mi życia!

38 Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,

 daną bojącym się Ciebie.

39 Odwróć moją hańbę,

 która mnie trwoży,

 bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

40 Oto pożądam Twoich postanowień,

 według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem!

Waw41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

 Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

 bo polegam na Twoich słowach.

43 Nie odbieraj moim ustom

 słowa prawdy,

 bo ufam Twoim wyrokom,

44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,

 na wieki, na zawsze.

45 Chcę kroczyć drogą przestronną,

 bo szukam Twoich postanowień.

46 O Twych rozkazach chcę mówić

 w obecności królów,

 a nie doznam wstydu.

47 I będę się weselił z Twoich przykazań,

 które miłuję.

48 Wznoszę ręce moje

 ku Twym przykazaniom,

 które kocham,

 i rozważać będę Twoje ustawy.

Zain49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,

 przez które mi dałeś nadzieję.

50 W moim ucisku jest dla mnie pociechą,

 że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,

 a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,

 Panie, doznaję pociechy.

53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,

 co porzucają Twe Prawo.

54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami

 na miejscu mego pielgrzymowania.

55 Nocą pamiętam

 o Twoim imieniu, Panie,

 by zachowywać Twe Prawo.

56 Oto, co do mnie należy:

 zachowywać Twe postanowienia.

Chet57 Moim działem jest Pan - mówię,

 by zachować Twoje słowa.

58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

 zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59 Rozważam moje drogi

 i zwracam moje kroki ku Twoim napomnieniom.

60 Śpieszę bez ociągania,

 by przestrzegać Twoich przykazań.

61 Oplotły mnie więzy grzeszników,

 nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62 Wstaję o północy,

 aby Cię wielbić

 za słuszne Twoje wyroki.
Zakochany w Biblii20:27720p 4 20:27Ps 119 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Pieśń nad pieśniami Salomona.

PIEŚŃ PIERWSZA


Oblubienica:2 Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust!

  Bo miłość twa przedniejsza od wina.

3 Woń twych pachnideł słodka,

  olejek rozlany - imię twe,

  dlatego miłują cię dziewczęta.

4 Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!

  Król wprowadził mnie do swoich komnat.

 «Cieszmy się i weselmy tobą!»,

  sławmy twą miłość nad wino,

  [jakże] słusznie cię miłują!

5 Czarna jestem, lecz piękna,

  córki jerozolimskie,

 jak namioty Kedaru,

  jak zasłony Szalma.

6 Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna,

  że mnie spaliło słońce.

 Synowie mej matki rozgniewali się na mnie,

  postawili mnie na straży winnic,

  a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.

7 O ty, którego miłuje dusza moja,

  wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada,

  gdzie dajesz im spocząć w południe,

 abym się nie błąkała

  wśród stad twych towarzyszy.

Chór:8 Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast,

  pójdź za śladami trzód

 i paś koźlęta twe

  przy szałasach pasterzy.

Oblubieniec:9 Do klaczy mej w zaprzęgu faraona

  przyrównam cię, przyjaciółko moja.

10 Śliczne są lica twe wśród wisiorków,

  szyja twa w koliach.

11 Wisiorki zrobimy ci złote

  z kuleczkami ze srebra.

Oblubienica:12 Gdy król na uczcie przebywa,

  nard mój roztacza woń swoją.

13 Mój miły jest mi woreczkiem mirry,

  między piersiami mymi położonym.

14 Gronem henny jest mi umiłowany mój

  w winnicach Engaddis .

Oblubieniec:15 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,

  jak piękna,

  oczy twe jak gołębice!

Oblubienica:16 Zaiste piękny jesteś, miły mój,

  o jakże uroczy!

 Łoże nasze z zieleni.

Oblubieniec:17 Belkami domu naszego są cedry,

  a cyprysy ścianami.Oblubienica:

Rozdział 2

1 Jam narcyz Szaronus ,

  lilia dolin.

Oblubieniec:2 Jak lilia pośród cierni,

  tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt.

Oblubienica:3 Jak jabłoń wśród drzew leśnych,

  tak ukochany mój wśród młodzieńców.

 W upragnionym jego cieniu usiadłam,

  a owoc jego słodki dla mego podniebienia.

4 Wprowadził mnie do sali biesiadnej,

  i godłem jego nade mną jest miłość.

5 Posilcie mnie plackami z rodzynek,

  wzmocnijcie mnie jabłkami,

  bo chora jestem z miłości.

6 Lewa jego ręka pod głową moją,

  a prawica jego obejmuje mnie.

Oblubieniec:7 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele, na łanie polne:

 Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie miłości,

  póki sama nie zechce.

PIEŚŃ DRUGA


Oblubienica:8 Głos mojego ukochanego!

  Oto on! Oto nadchodzi!

 Biegnie przez góry,

  skacze po pagórkach.

9 Umiłowany mój podobny do gazeli,

  do młodego jelenia.

 Oto stoi za naszym murem,

  patrzy przez okno,

  zagląda przez kraty.

10 Miły mój odzywa się

  i mówi do mnie:

 «Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

11 Bo oto minęła już zima,

  deszcz ustał i przeszedł.

12 Na ziemi widać już kwiaty,

  nadszedł czas przycinania drzew,

  i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

13 Figowiec wydał zawiązki owoców

  i winne krzewy kwitnące już pachną.

 Powstań, przyjaciółko ma,

  piękna ma, i pójdź!

14 Gołąbko ma, [ukryta] w rozpadlinach skały,

  w szczelinach przepaści,

 ukaż mi swą twarz,

  daj mi usłyszeć swój głos!

 Bo słodki jest głos twój

  i twarz pełna wdzięku».

Chór:15 «Schwytajcie nam lisy,

  małe lisy,

  co pustoszą winnice,

   bo w kwieciu są winnice nasze».

Oblubienica:16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego,

  on stada swe pasie wśród lilii.

17 Nim wiatr wieczorny powieje

  i znikną cienie,

 wróć, bądź podobny, mój miły,

  do gazeli, do młodego jelenia

  na górach Beter!

Rozdział 3

1 Na łożu mym nocą szukałam

  umiłowanego mej duszy,

   szukałam go, lecz nie znalazłam.

2 Wstanę, obejdę miasto

  po ulicach i placach,

 szukać będę ukochanego mej duszy.

  Szukałam go, lecz nie znalazłam.

3 Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto.

  «Czy widzieliście miłego duszy mej?»

4 Zaledwie ich minęłam,

  znalazłam umiłowanego mej duszy,

 pochwyciłam go i nie puszczę,

  aż go wprowadzę do domu mej matki,

  do komnaty mej rodzicielki.

Oblubieniec:5 Zaklinam was, córki jerozolimskie,

  na gazele i na łanie polne:

 nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej,

  póki sama nie zechce.

Zakochany w Biblii22:17720p 2 22:17Pieśń nad pieśniami 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Niewiasta i Smok


1 Potem wielki znak ukazał się na niebie:

 Niewiasta obleczona w słońce,

 i księżyc pod jej stopami,

 a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

2 A jest brzemienna.

 I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.

3 I inny znak się ukazał na niebie:

 Oto wielki Smok barwy ognia,

 mający siedem głów i dziesięć rogów

 - a na głowach jego siedem diademów.

4 A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:

 i rzucił je na ziemię.

I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą,

 ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.

5I porodziła Syna - Mężczyznę,

 który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną.

 I zostało uniesione jej Dziecię do Boga

 i do Jego tronu.

6 A Niewiasta zbiegła na pustynię,

 gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga,

aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

7 I nastąpiła walka w niebie:

Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.

 I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,

8 ale nie przemógł,

 i już się miejscedlanich w niebie nieznalazło.

9 I został strącony wielki Smok,

Wąż starodawny,

który się zwie diabeł i szatan,

 zwodzący całą zamieszkałą ziemię;

 został strącony na ziemię,

 a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:

 «Teraz nastało zbawienie, potęga ikrólowanie Boga naszego

 i władza Jego Pomazańca,

 bo oskarżyciel braci naszych został strącony,

 ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.

11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka

 i dzięki słowu swojego świadectwa

 i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.

12 Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

 Biada ziemi i morzu -

 bo zstąpił do was diabeł,

 pałając wielkim gniewem,

 świadom, że mało ma czasu».

13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię,

 począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.

14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego,

 by na pustynię leciała na swoje miejsce,

 gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu,

 z dala od Węża.

15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę,

 żeby ją rzeka uniosła.

16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście

 i otworzyła ziemia swą gardziel,

 i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.

17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę,

 i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,

 z tymi, co strzegą przykazań Boga

 i mają świadectwo Jezusa.

18 I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.  12,1-18 Rozdział ten ilustruje walkę szatana z Kościołem w ciągu wieków.

 12,1 Ma ona rysy: 1) indywidualne - Matki Mesjasza (Iz 7,11.14; Mi 5,2); 2) zbiorowe - jako symbol społeczności Izraela (Jr 3,6-10.20; Ez 16,8-14; Oz rozdz. 2), a także Syjonu (Iz 26,17; 49,14-25) lub Jerozolimy (Iz 66,7); 3) mieszane - Niewiasty z Protoewangelii (Rdz 3,14n). Jest to symbol ludu Bożego obu Testamentów. A jego konkretną przedstawicielką jest Maryja, rodząca historycznego Chrystusa. Część tradycji upatrywała tu tylko Maryję.

 12,3 Symbol szatana (por. 12,9), władcy tego świata (J 12,31; 14,30; 16,11), walczącego ze światłością, czyhającego na Mesjasza.

 12,5 Ps 2,9; Jr 20,15. Mesjasz jest niedostępny dla napaści szatana. Tajemnica wniebowstąpienia ujęta w perspektywie dziejów Mistycznego Ciała Chrystusa.

 12,6 Zob. przyp. do 12,14nn.

 12,7 Walka - w jeden obraz ujęte wszystkie napaści i porażki złych duchów od początku do końca świata; Michał - archanioł, rzecznik ludu Bożego (Dn 10,13.21).

 12,8 Część rkp i wydań: nie przemogli.

 12,9 Por. Łk 10,18; J 12,31.

 12,10 Por. Hi 1,9nn; 2,4n; Za 3,1.

 12,13 Udaremniona napaść na Mesjasza każe szatanowi przenieść ataki na Kościół.

 12,14nn Mimo tych ataków Kościół jako całość ma w ciągu doczesności (por. 11,2n; 12,6; 13,5) zapewnioną opiekę Bożą - jest również nietykalny w swej najgłębszej istocie.

 12,17 Są to poszczególni wierni.

Rozdział 13Smok przekazuje władzę Bestii


1 I ujrzałem Bestię wychodzącąz morza,

 mającą dziesięć rogów i siedem głów,

 a na rogach jej dziesięć diademów,

 a na jej głowach imiona bluźniercze.

2Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,

łapy jej - jakby niedźwiedzia,

 paszcza jej - niby paszcza lwa.

 A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,

 a rana jej śmiertelna została uleczona.

 A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią;

4 i pokłon oddali Smokowi,

 bo władzę dał Bestii.

 I Bestii pokłon oddali, mówiąc:

 «Któż jest podobny do Bestii

 i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?»
Zakochany w Biblii13:16720p 0 13:16Ap 12-14 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» 2 I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północy, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. 3 A chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubóws , na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, 4 Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy, i nakreśl ten znak Taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». 5 Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! 6 Starców, młodzieńców, panny, niemowlęta i kobiety wybijcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. 7 Następnie rzekł do nich: «Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!» Wyszli oni i zabijali w mieście.

8 A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem: «Ach, Panie Boże! Czy chcesz wyniszczyć całą Resztęs Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?» 9 Rzekł do mnie: «Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi. 10 A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy». 11 I oto ów mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku, oznajmił: «Uczyniłem, jak mi rozkazałeś».


Zakochany w Biblii03:06720p 4 03:06Ez 9 Apokalipsa 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

1 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny

 wielkiego tłumu w niebie, mówiący:

 «Alleluja!

 Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,

2bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe,

 bo osądził Wielką Nierządnicę,

 co znieprawiała nierządems swym ziemię,

 i zażądał od niej poniesienia kary

 za krew swoich sługs ».

3 I rzekli powtórnie:

 «Alleluja!»

A dym jej wznosi się na wieki wieków.

4 A dwudziestu czterech Starców upadło,

 i cztery Istoty żyjące,

 i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:

 «Amens ! Alleluja!»

5 I dobył się głos od tronu, mówiący:

 «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,

 którzy się Go boicie, mali i wielcy!»

6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu,

i jakby głos mnogich wód,

 i jakby głos potężnych gromów,

 które mówiły:

 «Alleluja,

bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.

7 Weselmy się i radujmy,

 i oddajmy Mu chwałę,

 bo nadeszły Gody Baranka,

 a Jego Małżonka się przystroiła,

8 i dano jej przyoblec bisiors lśniący i czysty» -

 bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętychs .

9 I mówi mi [anioł]:

 «Napisz:

 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!»

 I mówi mi:

 «To są prawdziwie słowa Boże».

10 Ja upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon.

 I mówi mi:

 «Bacz, abyś tego nie czynił,

 bo jestem twoim współsługą

 i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa.

 Bogu samemu złóż pokłon!»

 Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.

ZAGŁADA WROGICH NARODÓWPierwsza walka zwycięskiego Słowa


11 Potem ujrzałem niebo otwarte:

a oto biały koń,

 a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,

 oto sprawiedliwie sądzi i walczy.

12 Oczy Jego jak płomień ognia,

 a na Jego głowie wiele diademów.

 Ma wypisane imięs , którego nikt nie zna prócz Niego.

13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,

 a nazwano Go imieniem Słowo Boga.

14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach -

 wszyscy odziani w biały, czysty bisior.

15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz,

 by nim uderzyć narody:

On będzie je pasał rózgą żelazną

i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego.

16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię:

 KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.

17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu:

 i zawołał on głosem donośnym

do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:

 «Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,

18aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy,

trupy koni i tych, co ich dosiadają,

 trupy wszystkich -

 wolnych i niewolników,

 małych i wielkich!»

19 I ujrzałem Bestię

 i królów ziemi,

 i wojska ich

 zebrane po to, by stoczyły bój z Siedzącym na koniu

 i z Jego wojskiem.

20 I pochwycono Bestię,

 a z nią Fałszywego Proroka,

 co czynił wobec niej znaki ,

 którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii

 i oddawali pokłon jej obrazowi.

 Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,

gorejącego siarką.

21 A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,

 [mieczem], który wyszedł z ust Jego.

Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.  19,1 Liturgiczna aklamacja (znaczy: chwalcie Jahwe) z ST; por. Tb 13,18 (LXX); Ps 111[110]-118[117].

 19,2 Dosł.: z jej ręki.

 19,5 Por. Ps 22[21],24; 115[113B],13; 134[133],1; 135[134],1.

 19,7 Kościół triumfujący w ostatecznym kształcie; por. 21,2nn.

 19,9 Por. w. 10; 17,1; 22,8n.

 19,11 Por. 1,5; 3,7.14; 6,2. Rysy znamienne z ST: Mdr 18,15; Iz 11,4; 63,1-6.

 19,12 Tajemnica Chrystusa jest niezgłębiona; por. Ef 3,8.

 19,13 Por. J 1,1nn; 1 J 1,1.

 19,15 Ps 2,9; Iz 63,3.

 19,17 Por. Ez 39,4.17-20.

 19,20 Piekło; por. Syr 7,17; Iz 66,24; Mt 5,22.29n; 18,9; Jk 3,6.

Rozdział 20Tysiącletnie królestwo


1 Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba,

 który miał klucz od Czeluści

 i wielki łańcuch w ręce.

2 I pochwycił Smoka,

Węża starodawnego,

którym jest diabeł i szatan,

i związał go na tysiąc lat.

3 I wtrącił go do Czeluści,

 i zamknął, i pieczęć nad nim położył,

 by już nie zwodził narodów,

 aż tysiąc lat się dopełni.

 A potem ma być na krótki czas uwolniony.

4 I ujrzałem trony -

a na nich zasiedli [sędziowie],

i dano im władzę sądzenia -

 i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego,

 i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi,

 i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

 Ożyli oni

 i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

5 A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat dobiegło końca.

 To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:

 nad tymi nie ma władzy śmierć druga,

 lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa

 i będą z Nim królować tysiąc lat.
Zakochany w Biblii19:58720p 0 19:58Ap 19-22 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Najczęściej oglądane filmy na kanale Zakochany w Biblii
Szczęśliwi, których droga nieskalana,

 którzy postępują według Prawa Pańskiego.

2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia,

 całym sercem Go szukają,

3 którzy nie czynią nieprawości,

 lecz kroczą Jego drogami .

4 Ty na to dałeś swoje przykazania,

 by pilnie ich przestrzegano.

5 Oby moje drogi były niezawodne

 w przestrzeganiu Twych ustaw!

6 Wtedy nie doznam wstydu,

 gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania.

7 Będę Ci dziękować szczerym sercem,

 gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości.

8 Przestrzegać będę Twych ustaw,

 nie opuszczaj mnie nigdy!

Bet9 Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości?

 - Przestrzegając słów Twoich.

10 Z całego serca swego szukam Ciebie;

 nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań!

11 W sercu swym przechowuję Twą mowę,

 by nie grzeszyć przeciw Tobie.

12 Błogosławiony jesteś, Panie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

13 Opowiadam swoimi wargami

 wszystkie wyroki ust Twoich.

14 Cieszę się z drogi Twych napomnień

 jak z wszelkiego bogactwa.

15 Będę rozmyślał o Twych postanowieniach

 i ścieżki Twoje rozważał.

16 Będę się radował z Twych ustaw,

 słów Twoich nie zapomnę.

Gimel17 Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył

 i przestrzegał słów Twoich.

18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał

 dziwy Twojego Prawa.

19 Jestem gościem na ziemi,

 nie kryj przede mną Twych przykazań!

20 Dusza moja omdlewa z tęsknoty

 wciąż do wyroków Twoich.

21 Zgromiłeś pyszałków;

 przeklęci, co odstępują od Twych przykazań!

22 Oddal ode mnie

 hańbę i pogardę,

 bo zachowuję Twoje napomnienia.

23 Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie,

 Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.

24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą,

 Twoje ustawy są mi doradcami.

Dalet25 Przylgnęła do prochu moja dusza,

 przywróć mi życie według Twego słowa!

26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś mnie,

 naucz mnie Twoich ustaw!

27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień,

 abym rozważał Twe cuda.

28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty;

 podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem!

29 Drogę kłamstwa

 odwracaj ode mnie,

 daj mi zaś łaskę Twojego Prawa!

30 Drogę wierności obrałem,

 pragnąc Twoich wyroków.

31 Lgnę do Twoich napomnień,

 nie daj mi okryć się wstydem!

32 Biegnę drogą Twoich przykazań,

 bo rozszerzasz mi serce.

He33 Naucz mnie, Panie,

 drogi Twoich ustaw,

 bym przestrzegał ich aż do końca.

34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,

 a zachowywał je całym sercem.

35 Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,

 bo mam w nich upodobanie.

36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień,

 a nie do zysku!

37 Odwróć me oczy,

 niech na marność nie patrzą;

 na Twojej drodze udziel mi życia!

38 Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,

 daną bojącym się Ciebie.

39 Odwróć moją hańbę,

 która mnie trwoży,

 bo Twoje wyroki są pełne dobroci.

40 Oto pożądam Twoich postanowień,

 według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem!

Waw41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,

 Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,

42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,

 bo polegam na Twoich słowach.

43 Nie odbieraj moim ustom

 słowa prawdy,

 bo ufam Twoim wyrokom,

44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,

 na wieki, na zawsze.

45 Chcę kroczyć drogą przestronną,

 bo szukam Twoich postanowień.

46 O Twych rozkazach chcę mówić

 w obecności królów,

 a nie doznam wstydu.

47 I będę się weselił z Twoich przykazań,

 które miłuję.

48 Wznoszę ręce moje

 ku Twym przykazaniom,

 które kocham,

 i rozważać będę Twoje ustawy.

Zain49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,

 przez które mi dałeś nadzieję.

50 W moim ucisku jest dla mnie pociechą,

 że Twoja mowa obdarza mnie życiem.

51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,

 a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.

52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,

 Panie, doznaję pociechy.

53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,

 co porzucają Twe Prawo.

54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami

 na miejscu mego pielgrzymowania.

55 Nocą pamiętam

 o Twoim imieniu, Panie,

 by zachowywać Twe Prawo.

56 Oto, co do mnie należy:

 zachowywać Twe postanowienia.

Chet57 Moim działem jest Pan - mówię,

 by zachować Twoje słowa.

58 Z całego serca dbam o przychylność Twojego oblicza,

 zmiłuj się nade mną według swej obietnicy!

59 Rozważam moje drogi

 i zwracam moje kroki ku Twoim napomnieniom.

60 Śpieszę bez ociągania,

 by przestrzegać Twoich przykazań.

61 Oplotły mnie więzy grzeszników,

 nie zapomniałem o Twoim Prawie.

62 Wstaję o północy,

 aby Cię wielbić

 za słuszne Twoje wyroki.
Zakochany w Biblii20:27720p 4 20:27Ps 119 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Słup obłoku jest ZNAKIEM zbawienia, ZNAKIEM obecności Boga zbawiciela pośród swojego Ludu. Towarzyszy mu w trudach na drodze tego ludu pielgrzymującego ku wolności, ale zniknie po wejściu do Ziemi Obiecanej. Tam nastąpi zmiana w sposobie przeżywanie wiary. Inna wiara była tych, którzy wiedzieli Boże cuda na własne oczy, inna będzie wiara ich dzieci, którzy będą opierali swoje życie tylko i wyłącznie na wierze ze słyszenia. Bo nasza dzisiejsza wiara nie opiera się na namacalnych dowodach materialnych, nasza wiara pochodzi ze słyszenia. Podobne zjawisko powtórzy się po zmartwychwstaniu Jezusa: 500 uczniów widziało zmartwychwstałego Jezusa i na tym widzeniu opierało swoją wiarę. Ale następne pokolenie uczniów już nie miało tego doświadczenia. O nich Jezus mówił: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29).
Jeśli chodzi o Izraelitów na pustyni, towarzyszyła im Boża obecność w postaci słupa obłoku, która w tradycji rabinicznej jest określona jako Szechina, co dosłownie oznacza zamieszkiwanie Boga na świecie. Odnajdujemy nawiązanie do Szechiny w prologu Ewangelii Jana, gdzie mowa o Słowie, które zamieszkało wśród nas. Zamieszkać to po grecku Skenoo, co dosłownie oznacza rozbić namiot. Skenoo fonetycznie jest bliskie brzmieniu Szechina, dlatego Żydzi słuchający prologu Ewangelii Jana mieli ogrom skojarzeń. MEMRA Boga (czyli Słowo Boże) stało się ciałem i ZAMIESZKAŁO wśród nas, a my widzieliśmy Jego Szechinę, Szechinę jedynego Syna Ojca, pełnego łaski i prawdy (J 1, 14, tłm. Stern). Jeśli Jezus był ogłoszony Szechiną mieszkającą wśród ludzi, to oznaczało, że Dzieło Zbawienia wróciło do historii Izraela!
Szechina pojawi się znów w Księdze Apokalipsy, kiedy święty Jan (znowu on) pisze o niebiańskiej Jerozolimie, której Baranek jest światłością: Usłyszałem donośny głos od tronu mówiący: Spójrz! Szechina Boga jest z ludźmi, i będzie On mieszkał wśród nich. Będą oni Jego ludem, a On sam, Bóg z nimi, będzie ich Bogiem.. (Ap 21, 3). 
Święty Jan celowo przedstawiał Jezusa jako Szechinę Boga, jako Słowo HaSzem. To samo słowo, które nawiedziło Egipt podczas dziesiątej plagi (link powyżej), to samo słowo obecne przy stworzeniu świata. Memra HaSzem jest obecne w uroczystych chwilach stwórczych: podczas stworzenia świata, podczas wyzwolenia z niewoli Egiptu, podczas wyzwolenia z niewoli grzechu (dzięki śmierci Chrystusa) oraz podczas nowego stworzenia Nowej Jerozolimy. Jezus jest Memra HaSzem! Coś niebywałego! Wyobraźcie sobie szok, jaki przeżywali pierwsi uczniowie słysząc takie słowa!
Szechina to coś więcej niż słup obłoku. Szechina jest światłem wewnętrznym. Kiedy spocznie na Mojżeszu, promieniowanie z jego twarzy będzie świadczyć o obecności w nim samego Ducha Bożego. Dzięki Szechinie Mojżesz sam stanie się światłem. Niewidzialne światło Szechiny nie zatrzymuje się w Mojżeszu ale oświetla wszystkich członków Ludu Bożego i będzie promieniować w świecie pogrążonym w ciemnościach! Szechina to światło niebiańskie. Nie widzialne światło słoneczne, ale światło odsłaniające to, co dotąd oko nie widziało. Szechina to Świetlista Obecność HaSzem. Dostrzegają ją ci, którzy są na tyle wolni od pożądań zmysłowych, że odważyli się powstać i podążać za HaSzem drogą zbawienia, w pielgrzymowaniu zewnętrznym i wewnętrznym. 
Jezus jest ostatecznym objawieniem Szechiny Haszem pośród swojego Ludu. Szechina całkowicie przeniknęła ludzkie ciało Jezusa i promieniowała od niego. Jezus promieniował Szechiną, i dopełnił to, co zaczęło się od Wyjścia Izraelitów z Egiptu. Szechina Jezusa świeci tak mocno, że oświetla wszystkie narody i wzywa wszystkich pogan do dołączenia do Izraela, do odpowiedzi na wezwanie Boga, do podjęcia trudnej drogi ku wolności, do podjęcia pielgrzymki przez pustynię ku Ziemi Obiecanej. 
Szechina objawia obecność Boga. Ten Bóg nie jest już bezimienny. Jego imię to Haszem, ale Jezus objawił głębię tego Imienia, mianowicie Abba, Tato, Tatusiu. Ojciec zaprasza swoje dzieci do podążania drogą wolności - nie byle jakiej wolności, nie swobody, jaką daje świat. Ta wolność wymaga od nas bezwarunkowej odpowiedzi na wołanie Słowa Bożego, wymaga, żebyśmy przekroczyli pustynię i ciemność śmierci, ale obiecuje, że przez cały ten czas będziemy oświeceni Szechiną świecącą wewnątrz nas. Chrzest uzdolnił nas do przyjęcia tej Szechiny, nasze pielgrzymowanie trwa od chwili naszego chrztu. Ciąg dalszy historii Izraelitów jest proroctwem na temat naszej własnej przyszłości, dlatego będziemy śledzili ich los z zapartym tchem. 
10:51720p 26 10:51Słup obłoku (Wj 13, 21-22) 720p

Dodał: ZakochanywBiblii

Nowo dodane filmy i seriale CDA Premium