Wybierz temat:
CDA Spółka Akcyjna


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000671280 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu (dla Wrocławia-Fabrycznej)


NIP 8982201542

REGON 021976118

Kapitał zakładowy w wysokości 1 030 384,50, opłacony w całości.


54-204 Wrocław

ul. Legnicka 50

e-mail: premium@cda.pl

Logowanie