Dostawca usługi CDA PremiumPodmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie pod nazwą "CDA Premium" oraz platformę udostępniania wideo pod nazwą CDA jest:

CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-204), ul. Legnicka 50, zarejestrowana pod numerem 0000671280 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 8982201542, REGON: 021976118

Dane kontaktowe:

premium@cda.pl

https://www.cda.pl/

CDA S.A.

ul. Legnicka 50,

54-204 Wrocław

Dostawca audiowizualnych usług medialnych na żądanie CDA Premium oraz platformy udostępniania wideo pod nazwą CDA informuje dodatkowo, że:

- podlega w powyższym zakresie jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej

- w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz platform udostępniania wideo organem właściwym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). http://www.krrit.gov.pl

Ponadto, zapewnienie użytkownikom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji w zakresie danych wynikających z przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji, dostawca realizuje poprzez stronę internetową: https://spolka.cda.pl/

Logowanie