Dostawca usługPodmiotem dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie pod nazwą "CDA Premium" oraz platformę udostępniania wideo pod nazwą CDA jest:

CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-204), ul. Legnicka 50, zarejestrowana pod numerem 0000671280 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 8982201542, REGON: 021976118

Dane kontaktowe:

premium@cda.pl

https://www.cda.pl/

CDA S.A.

ul. Legnicka 50,

54-204 Wrocław

Dostawca audiowizualnych usług medialnych na żądanie CDA Premium oraz platformy udostępniania wideo pod nazwą CDA informuje dodatkowo, że:

- podlega w powyższym zakresie jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej

- w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz platform udostępniania wideo organem właściwym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). http://www.krrit.gov.pl

Ponadto, zapewnienie użytkownikom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji w zakresie danych wynikających z przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji, dostawca realizuje poprzez stronę internetową: https://spolka.cda.pl/

Ze względu na przedmiot świadczonych usług (usługi cyfrowe), w zakresie usługi CDA Premium, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy dla konsumentów jest wyłączone w oparciu o art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na świadczenie przez Usługodawcę usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a ich spełnienie rozpoczęło się za wyraźną zgoda Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Logowanie