+ Napisz wiadomość
1531 odsłon wideo
Dołączył(a): 2020-01-17
Ukrainian A w tomu sadu is a classic wesnianka a spring song (otherwise known as gaiwka, gagilka, jagilka, ryndziwka) or ancient Slav ritual song. Pieces like this were sung in the spring, whose arrival heralded the new year in the Slavic calendar. The season was greeted with joy and ceremony, with the accompaniment of song and dance. Wesniankas usually tell about the themes of agriculture, love and marriage, history or (in the oldest versions) cosmogony.
The song performed by DagaDana originates from Myropil (Romanovo Region, Zhytomyr Oblast) and tells the story of a courtship. Here a young couple try to arrange a date. Unfortunately, because of the stubbornness of them both, the meeting is uncertain. The boy tells the girl in a letter hell be waiting for her in the orchard, but she wont agree and wants him to come to the place she chooses.
 
A w tomu sadu to klasyczna ukraińska wesnianka (inaczej: gaiwka, gagilka, jagilka, ryndziwka), czyli starodawna słowiańska pieśń obrzędowa. Utwory tego typu wykonywano wiosną, której nadejście zwiastowało nowy rok w kalendarzu Słowian. Czas ten witano radośnie i uroczyście, przy akompaniamencie pieśni i tańców. Wesnianki poruszają najczęściej tematy agrarne, miłosno-weselne, historyczne czy kosmogoniczne (ten wątek pojawia się w ich najdawniejszych wersjach).
Pieśń wykonywana przez zespół DagaDana powstała w Myropilu (Rejon Romanowski, Obwód Żytomierski) i opowiada historię pewnych zalotów. Oto para młodych ludzi, która próbuje umówić się na randkę. Niestety, ze względu na upór obu stron, spotkanie staje pod znakiem zapytania. Chłopak w liście informuje bowiem dziewczynę, że będzie na nią czekał w sadzie, ale ona nie chce się na to zgodzić i żąda, żeby przyjechał w miejsce, które ona wskaże.

  (A w tomu sadu)
Słowa: ludowe
Muzyka: tradycyjna, ludowa, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz, Bartosz Mikołaj Nazaruk

  
 
  
 .

  
 ,
 
 .

 ,
 
  ,
 .

 , ,
  ,
  ,
  !

 , ,
 ,
 
  !

In that orchard
 
Lyrics: traditional
Music: traditional, ludowa, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz, Bartosz Mikołaj Nazaruk
In that orchard
Carefully swept clean
And woven
By periwinkle.
 
Into that orchard
No one ever came,
Except for young Andriy
Tending to a horse.
 
Tending to a horse,
Writing a simple letter
To that Natalia,
Whom he dearly loved.
 
O Natalia,
Youre so aloof and curvy
I wrote you letters,
But you never came!
 
And you, Andriy,
Are quite the idler,
Mount your dark horse
And come get me yourself!03:44720p 11 03:44DAGADANA - A w tomu sadu ( ) 720p

Dodał: DAGADANA

A wedding song from the village Bandysie in the Kurpie Region, which is sung before setting out for the church. The bride, although urged otherwise, has to refuse to leave her family home, thereby showing respect and affection for her nearest and dearest. Then she is obliged to apologise to the whole family for any squabbles and misunderstandings. Tears are a compulsory element of the ceremony, which serves as a purification ritual. The last stage of the farewell to the family home is the parental blessing, after which the young woman can finally set off to meet her future husband.
Ceremonial songs of this type often include instructions for the participants, specifying who should do what, and in what order. They are usually performed by the bridesmaids or the wedding hostess. The bride herself does not sing at all throughout the whole ceremony her job is to cry.

The musicians are playing

Lyrics: traditional Music: traditional, Dagmara Gregorowicz, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Bartosz Mikołaj Nazaruk

The musicians are playing, the horses are neighing.
Oy! Time to go, fair Marysia,
Make up your mind. Oy! Time to go,
fair Marysia, make up your mind.
Then she raised her head and said:
Oy, no! Id better stay with my mum
right here. Oy, no! Id better
stay with my mum right here.

Kurpiowska pieśń weselna ze wsi Bandysie, śpiewana przed wyjazdem do kościoła. Panna młoda, mimo ponagleń, musi odmówić wyjścia z rodzinnego domu, okazując tym samym szacunek i przywiązanie do swoich bliskich. Następnie zobowiązana jest do przeproszenia wszystkich członków rodziny za wszelkie zaistniałe kłótnie i nieporozumienia. Obowiązkowym elementem tej ceremonii jest płacz, będący swoistym rytuałem oczyszczenia. Ostatni etap żegnania się z domem rodzinnym to błogosławieństwo od rodziców, po którym dziewczyna może wreszcie ruszyć na spotkanie z przyszłym mężem.
W pieśniach obrzędowych tego typu często zawarta jest instrukcja dla ich uczestników, określająca, kto co ma po kolei robić. Śpiewają ją zazwyczaj druhny panny młodej, ewentualnie starościna weselna. Sama panna młoda nic nie śpiewa przez cały obrzęd jej zadaniem jest płakać.

Grajo gracyki

Słowa: ludowe
Muzyka: tradycyjna, Dagmara Gregorowicz, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Bartosz Mikołaj Nazaruk

Grajo gracyki, skaco koniki
Oj wyrzondzaj sia nadobna Marysiu
rozmyślaj sia oj wyrzondzaj sia
nadobna Marysiu rozmyślaj sia
A ona wstała, łodpoziedziała
Oj nie, bo ja sia u swojej mamusi, zostana sia,
oj nie, bo ja sia u swojej mamusi zostana sia05:391080p 10 05:39DAGADANA - Grajo gracyki 1080p

Dodał: DAGADANA

From DAGADANAs Meridian 68 album.
The Kangding Love Song was born in the 1930s in the Tibetan town Dardo (Chinese: Kangdin, Sichuan). The town is situated where the cultures of Tibet and China meet. It is divided by the mighty Dadu River and surrounded by over 50 majestic Himalayan mountain peaks, reaching six thousand metres above sea level.
The song presents the simple story of a love which is not accepted by the girls parents because of the gap in status between the lovers. According to legend, a local singer agreed to help the young couple by composing a piece to persuade the parents to change their minds.
It was never established who was the songs original author, but it is known that in the 1940s it was written down and arranged by Wu Wenji, a music student at the National Music School in Chongqing. It gained its popularity thanks to the great Chinese soprano Yu Yixuan, who first performed it on stage in Nanjing in May 1949.
According to UNESCO the Kangding Love Song is one of the ten most popular folk songs in the world. In the 1990s it also became the first Chinese music recording sent out with a NASA probe in search of extraterrestrial civilisations. The song has been performed by the greatest artists, including Placido Domingo: 2011, under the title Love Song for the Universe.04:54720p 16 04:54DAGADANA- Kangding Qingge 720p

Dodał: DAGADANA

A love ballad from Pokuttia (Nadvirniansky region, the Ivano-Frankivsk oblast, Ukraine). It tells the story of a young woman forced into marriage. In the past, parents often decided when and to whom they would give the hand of their daughter. So the wedding was a major drama for the bride, who had to be bound to someone she did not love or even know. And since in those days people married for life (divorce was almost unheard of), the young woman faced an uncertain fate with a stranger and felt like someone condemned.

Miłosna ballada z Pokucia (z Rejonu Nadwórniańskiego w Obwodzie Iwano-Frankiwskim na Ukrainie). Opowiada historię młodej dziewczyny, która pod przymusem wychodzi za mąż. Dawniej często zdarzało się, że to rodzice decydowali, kiedy i komu oddadzą rękę swojej córki. Wesele było zatem wielkim dramatem panny młodej, która musiała związać się z kimś, kogo nie kochała albo nawet nie znała. A że ślub brało się wtedy raz na zawsze (rozwody prawie się nie zdarzały), dziewczynę czekał niepewny los z obcym człowiekiem i czuła się jak skazaniec. 


  (Koby ne moroz)
Słowa: ludowe
Muzyka: tradycyjna, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz

 ,  
 
 ,  
 
 ,  
 ,  
 , 
 
 , 
 , ,
 ,  
 ?


Koby ne moroz / If, instead of frost

Lyrics: traditional
Music: traditional, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz

If, instead of frost, if, instead of frost
There was a morning dew
I would surely run, I would surely run
Barefoot to Ternopil
For in Ternopil, for in Ternopil
There is a church adorned
And there a young girl
Was being forced to wed
Tell me, please tell me
O wedding forced upon me,
Can I be happy, can I be happy
With one that I dont love?04:07720p 17 04:07DAGADANA - Koby ne moroz 720p

Dodał: DAGADANA

Polish wedding songs are short lyrics, sung to local dance tunes. A good singer should know hundreds of them, to be able to choose the right one for each situation at a dance or wedding party. And she must have a good riposte ready for any taunt from another singer.
A wedding song has an important role as a way of communicating with the partygoers: its used to comment on whats going on, to make jokes, flirt, and even to act as matchmaker. You can also use it to order the next piece from the musicians: all you have to do is sing the words to the tune of the dance of your choice. 
I shall never fear at all is a wedding song from the Wielkopolska Region. Here with the new modern melody.

Przyśpiewki to krótkie wierszyki, śpiewane na melodię lokalnych tańców. Dobra śpiewaczka powinna znać ich setki, aby w trakcie potańcówki lub na weselu umiała wybrać właściwą dla danej sytuacji. Koniecznie też musi mieć w zanadrzu gotową odpowiedź na zaczepki innej śpiewaczki.
Przyśpiewka odgrywa znaczącą rolę, będąc narzędziem komunikacji z uczestnikami zabawy: służy do komentowania bieżących wydarzeń, żartów, zalotów, a nawet do swatania ze sobą par. Można też z jej pomocą zamówić u grających muzyków konkretny utwór wystarczy zaśpiewać tekst na melodię wybranego przez siebie tańca.
Nie będę się kłopotała to przyśpiewka z Wielkopolski. Tu z nową melodią.

I shall never fear at all

Lyrics: traditional
Music: Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz, Bartosz Mikołaj Nazaruk

I shall never fear at all
I shall have a man so tall
Tall as the pine tree
And I shall grow as tall as he
I shall never fear at all
I shall have a man so tall
Tall as the oak above
And Ill be with him like a dove

Słowa: ludowe
Muzyka: Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz, Bartosz Mikołaj Nazaruk

Nie będę się kłopotała
Wysokiego będę miała
Wysokiego niczym sosna
A ja będę przy nim rosła

Nie będę się kłopotała
Wysokiego będę miała
Wysokiego niczym dumbek
A ja przy nim jak gołumbek04:10720p 6 04:10DAGADANA - Nie bede sie kłopotała 720p

Dodał: DAGADANA

Plywe kacza po Tysyni/  / is a Lemko conscript song (according to some sources it comes from Zakarpattia). It has literary origins. According to the researcher Wasyl Sokol the original text was written by the Zakarpattian author and translator Wasyl Grendżoloju-Donski. The text employs an archaic trope: death, or passing into the spirit world, is juxtaposed with a duckling swimming across the river. This image had appeared earlier, eg., in Celtic and Ugro-Finnish epic poems (including the Finnish Kalevala by Elias Lönnrot).
The song took on a new life and meaning during the Euromaidan protests in 2014. It first resounded at the funeral of the Belorussian Michail Żyznieuski. The favourite song of one of the first victims of the Ukrainian Spring, it was chosen for this occasion by friends and to the surprise of many it quickly achieved great popularity. Its new significance inspired a phenomenon as crowds sang it to commemorate all those who were killed in the Revolution. Later it became its unofficial hymn performed as a tribute to the Euromaidan activists (the Heavenly Hundred) and the other heroes who gave and are still giving their lives in the war in East Ukraine. We brought this piece into the studio in April 2014 and wanted to express the pain and despair which filled our hearts at that time.

«  » to łemkowska pieśń rekrucka (wg niektórych danych zakarpacka). Ma pochodzenie literackie. Według badacza Wasyla Sokola oryginalny utwór został napisany przez zakarpackiego pisarza i tłumacza Wasyla Grendżoloju-Donskiego. W tekście użyto dość archaicznej poetyki śmierć, czyli przejście w zaświaty, porównana została do kaczki, która przepływa rzekę. Obraz ten pojawił się wcześniej m.in. w celtyckich i ugrofińskich eposach (np. w fińskiej Kalevali Eliasa Lönnrota).
Nowe życie i znaczenie pieśń zyskała podczas Euromajdanu w 2014 roku. Po raz pierwszy zabrzmiała ona na pogrzebie białorusina Michaiła Żyznieuskiego. Ulubiona piosenka jednej z pierwszych ofiar ukraińskiej rewolucji została wybrana na tę okazję przez jej przyjaciół i, ku zaskoczeniu wielu, dość szybko zyskała ogromną popularność. Jej nowy wydźwięk sprawił, że zaczęto ją śpiewać, by uczcić pamięć wszystkich zabitych w rewolucji. Później stała się jej nieoficjalnym hymnem wykonywanym na cześć aktywistów Euromajdanu (Niebieska Sotnia) oraz innych bohaterów, którzy oddali i nadal oddają swoje życie w wojnie na wschodzie Ukrainy. Z utworem tym wchodziliśmy do studia w kwietniu 2014 roku i chcieliśmy przekazać ból i rozpacz, jakie panowały wtedy w naszych sercach.

A duckling swims along the Tysa (  )
Lyrics: traditional
Music: traditional, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz, Bartosz Mikołaj Nazaruk

A duckling swims along the Tysa,
A duckling swims along the Tysa.
Dear mother, please dont scold me,
Dear mother, please dont scold me.
Now is not the time for scolding,
Now is not the time for scolding.
I dont know where Ill perish,
I dont know where Ill perish.
O, I will die in a foreign land,
O, I will die in a foreign land.
Who will dig my grave?
Who will dig my grave?

Strangers will dig it for me,
O strangers will dig it for me,
Wont you, mother, regret it?
Wont you, mother, regret it?

How can I not regret it, son?
How can I not regret it, son?
I carried you upon my heart,
I carried you upon my heart,
A duckling swims along the Tysa,
A duckling swims along the Tysa.


   / Plywe kacza po Tysyni
Słowa: ludowe
Muzyka: tradycyjna, Bogdana Vynnytska, Mikołaj Pospieszalski, Dagmara Gregorowicz, Bartosz Mikołaj Nazaruk

  , 
  . 
 ,  , 
 ,  . 
  , 
  . 
 , , 
 , . 
,   , 
,   . 
   ?
   ? 
  , 
  , 
  , , ? 
  , , ? 
 , , ? 
 , , ? 
   , 
   . 
  , 
  .06:33720p 10 06:33DAGADANA - Plywe kacza po Tysyni ( ) 720p

Dodał: DAGADANA

A lyric from the Wielkopolska Region with a universal appeal: a girl catches her beloved talking to another and makes a jealous scene. She does not know if she can still believe his protestations of true love...
We learnt the song from Anna Chuda a singer from Posadowa (Biskupizna Region) at the annual Tabor Wielkopolski (folk music and dance workshop) in Stara Krobia. Its a flirtatious song: the singers walk around the village and sing it to the girls.
Biskupizna is a folkloric micro-region, covering twelve villages around Krobia (near Gostyń). From the 13th century to the 18th the area was owned by the bishops (Polish: biskupi) of Poznań, which gave rise to the name of the micro-region and its inhabitants: Biskupian (male) and Biskupianka (female). Biskupizna still cultivates its folklore.
 
Wielkopolska piosenka liryczna o ponadczasowej treści: dziewczyna przyłapuje ukochanego na rozmowie z inną i urządza mu scenę zazdrości. Nie wie, czy w tej sytuacji nadal może wierzyć zapewnieniom o stałości jego uczuć
Piosenki tej nauczyliśmy się od pani Ani Chudej śpiewaczki z Posadowa (Biskupizna) podczas Taboru Wielkopolskiego, odbywającego się w Starej Krobii. Jest to pieśń zalotna: chodząc po wsi, śpiewało się ją dziewczynom.
Biskupizna to mikroregion folklorystyczny, obejmujący dwanaście wsi wokół Krobii (niedaleko Gostynia). Obszar ten od XIII do XVIII wieku stanowił własność biskupów poznańskich, co dało początek nazwie mikroregionu oraz nazwom Biskupian i Biskupianka w odniesieniu do mieszkańców Biskupizny. Folklor biskupiański jest ciągle kultywowany.
Rano rano raniusieńko 
Słowa: ludowe
Muzyka: tradycyjna, DAGADANA

Rano rano raniusiyńko
ubrała się bielusiyńko
I wyszła za wieś gdzie Jasiu łorze
A łyn łorze za góreczkum i rozmawia z panieneczką
Wyłoroł kamiń i usiod na nim
Czyś ty hardy czyśty dumny
Czyśty chłopiec nierozumny
TY z inną gadasz a mnie obmawiasz
Jam nie chardy ani dumny
Jyno chłopiec przyrozumny
Ja z inną gadam ciebie w sercu mam

 Early early early morning
Lyrics: traditional
Music: traditional, DAGADANA

Early early early morning
she puts on her whitest clothing
and she goes beyond the village, where Jasiek ploughs the field.
He ploughs beyond the mountain where hes chatting to a maiden.
He ploughs up a stone and sits on it.
Are you proud are you unkind
Boy are you out of your mind?
You are chatting with another, and about me.
Im not proud Im not unkind
Im a boy with a smart mind.
Though Im chatting with another you are in my heart.04:22720p 30 04:22DAGADANA - Rano rano raniusienko 720p

Dodał: DAGADANA

Siałem proso na zagonie (Ive sowed a millet patch) is a popular lyrical wedding song from the Wielkopolska Region, performed on the way from home to church (a so-called transit song).
In the olden days love and marriage rarely went together. And although young people fell in love with each other, exactly as they do now, a formalised union was mainly a matter of economics. The choice of a bachelors wife was up to the parents, and the community watched very closely to make sure there was no misalliance. As a result, for all the throes of love, lovers most often tied the knot with someone who wasnt close to their heart.
This piece combines two songs with a similar theme, Polish and Ukrainian ( ). Its no accident that the latter has found its place on this record its a song Dana learnt from her grandfather Ivas Dyakun.06:00720p 104 06:00DAGADANA - Siałem proso na zagonie 720p

Dodał: DAGADANA

A forest song from the Kurpie Region (in Poland), from the repertoire of Waleria Żarnochowa from the village Dąbrowy (near Ostrołęka). The piece is meant for singing in the open air, in the woods or fields.
The Kurpie people have for centuries inhabited two Mazovian forests known as the Green Wilderness and the White Wilderness. This gained them special privileges allowing them to make use of the land. They used the woods for grazing cattle and bee-keeping, as well as gathering mushrooms and berries. They call themselves Puszczaki (forest people). 
The forest provides an excellent space for performing songs: each song carries for a long distance and then returns as an echo. The Kurpie singers have learnt how to take advantage of this and they can call one another with singing or when it is needed raise each others spirits...

Kurpiowska pieśń leśna z repertuaru Walerii Żarnochowej ze wsi Dąbrowy (powiat ostrołęcki). Utwór przeznaczony jest do śpiewania na otwartej przestrzeni, w lesie lub na polu.
Kurpie od wieków zamieszkują tereny dwóch mazowieckich puszcz: Zielonej oraz Białej. Dzięki temu zyskali specjalne przywileje, zezwalające im na korzystanie z tych terenów. W lasach zajmowali się wypasem bydła, bartnictwem, a także zbieraniem grzybów i jagód. Sami siebie nazywają Puszczakami.
Puszcza to doskonałe miejsce do wykonywania pieśni: każda z nich niesie się tu daleko, a następnie odbija echem. Kurpie nauczyli się to wykorzystywać i śpiewami wzajemnie się nawołują lub gdy zajdzie taka potrzeba np. w sytuacji zagrożenia dodają sobie otuchy

U Jeziorecka
Słowa: ludowe
Muzyka: tradycyjna, DAGADANA
          
łU jeziórecka u bystrej wody
Zbziera dziewcyna modre jegody
I nazbzierała pełen fartusek
I wysypała w ćklany dzbanusek
Nadjechał ci jo Jasianiek młody
Pódźze dziewcyno w lepse jegody
Na cóz mnie lepsych jegodów sukać
Kedy ja ji tech ni mom w co wsypać
Za górke zasła w roncańki klasła
Jesceć ja w lepse jegody zasła


By a lake
Lyrics: traditional
Music: traditional, DAGADANA


By a lake with waters merry
A maidens picking blueberries.
The maiden fills her apron up
And pours the berries in a glass cup
Till Jasiek comes, a handsome lad:
Come, theres better berries to be had.
Why should I look for better things?
I have no place to put them in.
Over the hill she went and clapped:
Ive better berries in my lap!04:13720p 27 04:13DAGADANA - U jeziorecka 720p

Dodał: DAGADANA

A lyrical song from Podolia in Ukraine. It tells the story of a mother awaiting her sons return from the army. The man is alive and full of vigour, so the woman is overjoyed. Unfortunately the bliss is spoilt by a surprise in the form of... her newly-wed daughter-in-law.
Our friend Hassibagen makes a guest appearance here. He plays the morin-khuur and sings with the throat technique. He told us that when he performed the song for the first time, he closed his eyes and felt transported back to his homeland in the Mongolian steppe. Just for us Hassibagen performed a short poem written by his wife.  
See the lyrics below.
. . . 
Pieśń liryczna z Podola. Opowiada historię długo wyczekiwanego przez matkę powrotu syna z wojska. Mężczyzna jest żywy i zdrowy, więc kobieta nie posiada się z radości. Sielankę psuje niestety niespodzianka w postaci nowo poślubionej synowej.
W utworze gościnnie wystąpił grający na morin-khur i śpiewający techniką gardłową nasz przyjaciel Hassibagen. Przyznał on, że gdy pierwszy raz zagrał tę piosenkę, zamknął oczy i poczuł się jakby ktoś przeniósł go w ojczysty mongolski step. Hassibagen specjalnie dla nas wykonał krótki wiersz autorstwa swojej żony.

The horse comes from a far country
The people rejoice at the sight of him
The horseman is famous for him
The leader of thousands of horses.


A birch in the field,
A curly one in the field,
And on that birch
A cuckoo cried.
 
No, its not a cuckoo,
Its a mother,
Sending her son,
Her son off to war:
 
Go on son, go,
Dont linger about,
In a year, in two,
Please return home.
 
A year has passed,
A second one has come,
And a third is coming
The son has returned from the army.
 
My son approaches
Not alone, but with a wife
Are you pleased, mother,
Are you pleased with me?
 
I am pleased, son,
I am pleased with you,
But I am not pleased, son,
With your wife.
 
Har holyn nutagtai
Harsan olny naadam
Eznii aldryg manduulsan
Myangan hulgiin manlai.


 ,
 ,
  
 .


  ,
 ,
 ,
 :


 , ,
 ,
 , 
 .


 ,
 ,
 
  .


 
 ,  ...
  , ,
  ?


  , ,
,  ,
 , ,
 .05:38720p 17 05:38DAGADANA - U poli bereza 720p

Dodał: DAGADANA