Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 14963 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar

Od 1939 roku Niemcy wywieźli tysiące ludzi z miast i wsi powiatu. Zaczęły się masowe morderstwa w pobliskich lasach, zwłaszcza inteligencji i działaczy społecznych, transporty do Rzeszy - głównie młodzieży szkolnej i Generalnej Guberni całych rodzin. Do obozów koncentracyjnych i zagłady oraz gett wysłano wszystkich miejscowych Żydów, a także wielu Polaków. Młodzież i starsi, mężczyźni oraz kobiety odważnie przejawiali opór wobec najeźdźcy, prowadząc akcje sabotażowe, szczególnie wobec przedsiębiorstw pracujących na rzecz niemieckiej gospodarki, tajne nauczanie i pomoc więźniom obozu hitlerowskiego na Błoniach.

Chwila wyzwolenia od okupanta niemieckiego wiązała się z władzą Komendantury Wojennej pod dowództwem radzieckim oraz ze stałą odtąd obecnością Armii Czerwonej. Jej żołnierze, a być może też specjalne służby, od chwili wkroczenia do Inowrocławia zachowywali się bezwzględnie, a w wielu przypadkach bestialsko, dokonując morderstw, gwałtów i kradzieży.

Restrykcyjnym i szeroko rozbudowanym organom władzy towarzyszyła aktywność podziemnych oddziałów zbrojnych, powstałych w czasie okupacji hitlerowskiej i po jej zniesieniu. Prowadziły one walkę o wyzwolenie Ojczyzny spod władzy radzieckiej, kierującej Rządem, jego organami i instytucjami na wszystkich szczeblach.

Obok nich licznie tworzyły się organizacje konspiracyjne, w szczególności zakładane przez młodzież, do czego zmuszała ich trudna sytuacja w kraju.
Sprzeciw wobec władzy jaki przejawiała młodzież szkolna, wspierana była przez nauczycielstwo, a także kościół katolicki i jego organizacje.

Łącznie na terenie powiatu inowrocławskiego w latach 1945 - 1956 zaangażowanych w organizacjach religijnych i patriotycznych, było ponad 8000 osób.

Wojska radzieckie opuściły Polskę ostatecznie 18 września 1993 roku, poza 30-osobową Misją Wojskową FR, która wyjechała w 1994 roku. Pozostali jednak ludzie związani z grupami interesów i wpływający na politykę Polski.

***
EN /

From 1939 the Germans deported thousands of people from the towns and villages of the district. Mass murders in the nearby forests began, especially of intelligentsia and social activists, transports to the Reich - mainly schoolchildren and the General Government - of entire families. All the local Jews, as well as many Poles, were sent to concentration and extermination camps and ghettos. Youth and the elderly, men and women courageously showed resistance to the invader, conducting sabotage actions, especially against enterprises working for the benefit of the German economy, secret education and helping prisoners of the Nazi camp in Błonie.

The moment of liberation from the German occupant was connected with the power of the Military Command under the Soviet command and with the constant presence of the Red Army. Its soldiers, and perhaps the special services, from the moment they entered Inowrocław, behaved ruthlessly, and in many cases brutally, committing murders, rapes and thefts.

The restrictive and broadly developed authorities were accompanied by the activity of underground armed units established during the Nazi occupation and after its abolition. They fought for the liberation of the Homeland from the Soviet power that governed the Government, its organs and institutions at all levels.

In addition to them, numerous underground organizations were formed, in particular those founded by young people, due to the difficult situation in the country.
The school youths opposition to the authorities was supported by teachers, as well as the Catholic Church and its organizations.

In total, over 8,000 people were involved in religious and patriotic organizations in the Inowrocław poviat in the years 1945-1956.

Soviet troops finally left Poland on September 18, 1993, except for the 30-person Military Mission, which left in 1994. However, the remaining people were associated with interest groups and influencing the Polish politics.

#historia #Polska #Poland

pokaż cały opis
0 / 5 Oceny: 0
Włącz dostęp do 14963 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: Sowiecka okupacja Polski 1945 - 1993 Historia Polska 8 Września 1939 Obrona Inowrocławia Rocznica Wybuchu wojny żołnierze Niemcy II wojna światowa cda
Najlepsze komentarze
avatar
anonim23 (*.*.148.23) 2021-09-15 20:18:40 0
uwolnic Gierka. Zamknac Lecha i Wojciecha i Cala te Bande co niszcza i grabia Polske do dzis........a nie zamykajcie Jarka zamknicie Morawieckiego za to co zrobil z krajem Odpowiedz
wronia181 2021-09-15 11:31:10 0
Historia Polski (1945–1989) – historia Polski obejmująca okres komunizmu zwanego demokracją ludową od 1945 roku, poprzez powstanie PRL, do obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku. Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie