Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 14981 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar

The three finalists for Plaything Magazine's "Centerfold of the Year" are Inga (Raelyn Saalman), Betty (Tammy Parks) and Angel Grace (J. J. North). During a photoshoot, Betty makes some rather scathing remarks regarding Angel's appearance. Angel becomes self-conscious, and goes to Dr. Lindstrom (John LaZar) at his clinic. Angel had taken beauty enhancing treatments previously, but now wants to get back on the program. Though Lindstrom warns her that any additional doses could be fatal, Angel still pleads to be put back on the program. Dr. Lindstrom gives her a case with several vials, cautioning her to only take one a day. That night, Angel takes her first vial. The result of it causes her breasts to increase in size.

Shortly thereafter, Angel, Betty and Inga go to the Plaything Mansion, and meet Bob Gordon (Jay Richardson), the founder of Plaything Magazine. The night before the photoshoot with all the girls, the shoot's photographer Mark (Tim Abell) tries to sleep with each of the girls. Though Betty and Inga shoot him down, Angel gives into his sweet talk.

Angel accidentally oversleeps and misses the beginning of the photoshoot. As she checks herself in the mirror, she realizes that she didn't take a vial the previous day, and wrinkles are settling in. In an act of desperation, she takes 3–5 vials. The overdose causes her to pass out for just a moment. When she reawakens, she has grown easily 1–2 feet taller than normal. Angel is oblivious, even though her high heels and bikini seem smaller.

Making her way to the photoshoot, Angel and the girls begin posing for Mark, before Angel suddenly faints. While Mark, Betty and Inga go to alert Gordon, Mark's assistant Wilson (Ted Monte) stays behind.

When the group returns, Wilson and Angel are gone. Wilson emerges from behind a nearby cliff, followed by Angel, now over 60 feet tall.

Sometime afterward, a circus tent is set up for Angel, who is still upset at her sudden growth spurt. Back at the Plaything Mansion, Mark and Gordon plot to use Angel's size as a major selling point for the magazine, and then turn her over to the government for experimentation. Wilson overhears the conversation, and confronts Mark about the plan; Mark shrugs off Wilson's concerns.

Over the next couple days, Mark tries to win over Angel's embarrassment at being a giantess, in hopes that they can conduct her '60-foot photoshoot'. He explains that Gordon has arranged for a specialist to come in and help her, and that they have tried to call Dr. Lindstrom for her, but haven't been able to reach him.

Wilson one night sneaks into Angel's tent, and explains what he overheard. It is here that Wilson finally confesses his love for Angel, and his concern over Mark and Gordon's plan.

After the conversation, Angel wanders out into the nearby desert to think.

The next day, Wilson manages to get a hold of Dr. Lindstrom, who agrees to come up to the Mansion to see Angel. As he finishes the conversation, Mark finds a rough-copy of the next issue of Plaything, with a 3–6 page spread, promising Plaything's 'Biggest Centerfold Yet.' Betty finds the issue and grows angry that Angel appears to have trumped her.

Some distance away from the Mansion, Mark has finally convinced Angel to do the photoshoot, taking pictures of her as she bathes in a wooden watertower.

Betty, hellbent on revenge, tries to recruit Inga to her cause, but gets no sympathy. Sneaking into Angel's room, Betty finds Angel's case from the Lindstrom clinic, and takes some of the vials.

Angel meanwhile, has finished her shoot in the watertank and is snuggling with Mark, when Gordon and Wilson meet up with her. Gordon continues his lie about a specialist coming, when Wilson finally exposes them as liars in front of Angel. Angel grows upset at being lied to, but the mood is shattered when Betty appears, having grown to 60 ft. Angel and Betty begin fighting, just as Dr. Lindstrom arrives. Lindstrom tries to administer a tranquilizer dart on Angel, but it instead ends up striking Betty, who pulls it out and throws it at Gordon. Angel and Betty then continue their fight which eventually leads them to downtown Los Angeles.

As Lindstrom, Mark and Wilson arrive, the girls have sent a myriad of people running down the darkened streets. Wilson uses Lindstrom's special antidote, which shrinks Angel and Betty back to normal. Angel happily decks Betty, whom Mark runs to. Wilson goes to Angel's side, and the two embrace. Mark meanwhile, forcibly tries to kiss Betty, who explodes, due to an instability with the antidote.

pokaż cały opis
W katalogu: Attack Of The 60 Ft Centerfold
5.0 / 5 Oceny: 1
Włącz dostęp do 14981 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: Attack Of The 60 Ft Centerfold (1995) ENG
Najlepsze komentarze
mario0229171 2016-10-20 14:39:16 +5
Trzech finalistów Plaything Magazine "Znane of the Year" to Inga (Raelyn Saalman), Betty (Tammy Parks) Angel Grace (J. J. Północna). Podczas sesji zdjęciowej, Betty sprawia pewne dość zjadliwe uwagi dotyczące wyglądu anioła. Anioł staje się świadomą siebie i idzie do doktora Lindstrom (Jan Lazar) w jego klinice. Anioł wziął zwiększając kosmetyczne zabiegi wcześniej, ale teraz chce wrócić na program. Choć Lindstrom ostrzega ją, że wszelkie dodatkowe dawki mogą być śmiertelne, Angel wciąż podnosi się umieścić z powrotem w programie. Dr Lindstrom daje jej sprawę z kilku fiolek, przestrzegając ją tylko przyjąć jedną dziennie. Tej nocy anioł bierze swoją pierwszą fiolkę. Skutkiem tego powoduje jej piersi w celu zwiększenia wielkości.

Wkrótce potem, Angel, Betty i Inga przejść do zabawką Mansion i spełniają Bob Gordon (Jay Richardson), założyciela zabawką Magazine. W noc poprzedzającą sesję zdjęciową ze wszystkimi dziewczynami, pędu za Fotograf Mark (Tim Abell) próbuje spać z każdą z dziewcząt. Choć Betty i Inga niego strzela, anioł daje mu do słodkich rozmów.

Anioł przypadkowo oversleeps i strzela początek sesji zdjęciowej. Kiedy sprawdza się w lustrze, uświadamia sobie, że nie wzięła fiolkę poprzedniego dnia, a zmarszczki są osiadać w. W akcie desperacji bierze 3-5 fiolek. Przedawkowanie powoduje jej przytomność na chwilę. Kiedy pobudza ona urosła łatwo 1-2 stóp wyższy niż normalnie. Anioł jest nieświadomy, choć jej wysokie obcasy i bikini wydaje się mniejszy.

Dokonywanie jej drogę do sesji zdjęciowej, Angel i dziewczęta zaczynają pozowanie do Marka, zanim Anioł nagle mdleje. Choć Mark, Betty i Inga przejść do ostrzegania Gordon, asystent Marka Wilson (Ted Monte) pozostaje w tyle.

Gdy grupa powraca, Wilson i Anioł zniknęły. Wilson wyłania się zza pobliskiego urwiska, a następnie przez Angel, obecnie ponad 60 stóp wysokości.

Jakiś czas później, namiot cyrkowy jest skonfigurowany do Anioła, który jest wciąż zdenerwowany na jej nagłego zrywu wzrostu. Powrót na zabawką Mansion, Mark Gordon Działka użyć wielkości Anioła jako główny punkt sprzedaży magazynu, a następnie włączyć ją do rządu na eksperymenty. Wilson podsłuchuje rozmowę, i konfrontuje Mark o planie; Mark wzrusza się obawy Wilsona.

W ciągu najbliższych kilku dni, Mark stara się pozyskać zakłopotanie Anioła w byciu olbrzymka, w nadziei, że mogą one prowadzą jej '60 -foot zdjęciową ". Wyjaśnia, że ​​Gordon jest przystosowany do specjalisty, aby przyjść i pomóc jej, a oni próbowali zadzwonić dr Lindstrom dla niej, ale nie były w stanie go dosięgnąć.

Wilson jednej nocy zakrada się do namiotu Anioła, i wyjaśnia, co usłyszał. To tutaj, że Wilson w końcu wyznaje swoją miłość do anioła i jego zaniepokojenie Mark i Gordona planu.

Po rozmowie, Angel wędruje się do pobliskiej pustyni myśleć.

Następnego dnia, Wilson udaje się dorwać dr Lindstrom, który zgadza się wymyślić do dworu, aby zobaczyć anioła. Kiedy kończy rozmowę, Mark znajdzie rough-kopię następnym numerze zabawką, z rozprzestrzenianiem 3-6 stron, obiecując zabawkę za "Biggest centerfold jednak. Betty znajdzie problem i rośnie zły, że Anioł wydaje się być zmyślone ją.

W pewnej odległości od Mansion, Mark ma ostatecznie przekonało Anioł zrobić sesję zdjęciową, fotografowanie nią, jak ona kąpie się w drewnianym Watertower.

Betty, hellbent zemsty, próbuje zwerbować Inga jej przyczyny, ale nie dostaje współczucie. Skradanie się do pokoju Anioła, Betty stwierdzi przypadek Anioła z kliniki Lindstrom, i trwa kilka fiolek.

Anioł tymczasem zakończył swój pęd w zbiornik na wodę i przytulając się z Markiem, kiedy Gordon Wilson spotkać się z nią. Gordon kontynuuje swoje kłamstwo o nadchodzącym specjalisty, kiedy Wilson końcu naraża je jako kłamców przed Angel. Anioł rośnie zdenerwowany przy czym okłamał, ale nastrój jest rozbita, gdy pojawia się Betty, wzrastając do 60 ft. Anioł i Betty zacząć walczyć, tak jak przybywa dr Lindstrom. Lindstrom próbuje podawać dart usypiającym na Angel, ale zamiast uderzyć uderzające Betty, który wciąga go i rzuca ją na Gordona. Anioł i Betty następnie kontynuować swoją walkę, która prowadzi ich do centrum Los Angeles.

Jak Lindstrom, Mark Wilson dotrzeć, dziewczęta Wysłano mnóstwo osób prowadzących w dół ciemnej uliczki. Wilson wykorzystuje Lindstrom za specjalną odtrutkę, która kurczy Angel and Betty wraca do normy. Anioł szczęśliwie pokładów Betty, którego Mark kursujący. Wilson idzie do boku anioła, a dwa uścisk. Mark tymczasem na siłę próbuje pocałować Betty, która eksploduje, ze względu na niestabilność z antidotum. Odpowiedz
avatar
anonim36 (*.*.239.36) wysłano z m.cda.pl 2021-09-26 07:27:10 0
Kilka pierwszych minut...dialog i muzyka i wiadomo,ze ta niskobudzetowka to chlam i nie ma co nawert zawracac sobie glowy ogladaniem. Szczerze nie polecam!!! Odpowiedz
avatar
anonim101 (*.*.158.101) wysłano z m.cda.pl 2018-08-16 18:35:35 0
Attack of the 65ft woman
Odpowiedz
avatar
anonim84 (*.*.210.84) 2018-01-31 21:49:47 0
dobry feministyczny film :D Odpowiedz
grypa1234 2017-07-11 21:08:39 0
A jak pobrać film Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie