1 maja 1886 roku doszło w Chicago do robotniczej demonstracji, w której były ofiary śmiertelne. Trzy lata później, międzynarodowe stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych zwane II Międzynarodówką ogłosiło 1 Maja Świętem Pracy.30:22 691 30:22Spór o historię. 1 Maja

Dodał: sylamila

Tematem tego odcinka jest wsparcie, bądź też jego brak, jakie Polska otrzymała od innych państw w czasie wojny polko-bolszewickiej. Wiele krajów, z Wielką .

Atak bolszewików na Pałac Zimowy 25 października 1917 roku położył kres istnieniu powołanego w wyniku rewolucji lutowej Rządu Tymczasowego. Rewolucja .

Pierwsza wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym, jaki spotkał świat do jej wybuchu. Zasięgiem działań wojennych objęła prawie całą Europę, .45:02720p 1356 45:02Spór o historię. 1920 przyjaciele i wrogowie 720p

Dodał: sylamila

4 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie odbyło się spotkanie szefów rządów tzw. Wielkiej Trójki: Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Podjęte tam decyzje maiły ogromne znaczenie na przyszły porządek polityczny na świecie. Dotychczasowi sojusznicy oddali Polskę i Europe Środkową w ręce Stalina. Jałta stała się symbolem wiarołomstwa i podziału Europy. Zakończona 11 lutego 1945 roku konferencja jałtańska wzmocniła i tak już silną pozycję Związku Radzieckiego jako światowego mocarstwa. Porozumienie zapewniło Stalinowi większe wpływ niż wcześniej uzgodniony pakt Ribbentrop-Mołotow.31:04 1042 31:04Spór o historię. Jałta 1945

Dodał: sylamila

Powie ktoś Krzyżacy! i wszystko jasne. Powieść Henryka Sienkiewicza i film sprzed pół wieku zrobiony na jej podstawie, a wcześniej jeszcze strofy Roty o krzyżackiej zawierusze oraz słynny obraz Matejki zrobiły swoje. U wielu pokoleń Polaków właśnie literatura, poezja, obrazy i film ukształtowały obraz krzyżackiego zakonu, jako uosobienia wszelkiego zła. Na trwałe. I mało kogo zajmuje pytanie: jak to było naprawdę? Kim byli ci rycerze zakonni w białych i szarych płaszczach znaczonych krzyżem? Czy była to tylko zgraja teutońskich rzezimieszków, chciwa naszych ziem? A może mieli też jakieś zasługi w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym Europy? Budowali zamki, by panować nad zdobytymi ziemiami.30:04 4115 30:04Spór o historię. Krzyżacy

Dodał: sylamila

Bitwa nad Orszą w 1514 r., obok Grunwaldu, była najważniejszą batalią epoki Jagiellonów. Liczące ok. 30 tys. siły litewsko - polskie, dowodzone przez hetmana księcia Konstantego Ostrogskiego, starły się z armią Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wygrane starcie na kilkadziesiąt lat odsunęło zagrożenie ze strony Moskwy, nie zdołała jednak na trwałe go wyeliminować.31:11 1748 31:11Spór o historię. Orsza 1514 r.

Dodał: sylamila