Cała prawda o Jezusie. Dokument37:23 3615 37:23Cała prawda o Jezusie. Dokument

Dodał: sylamila

Badanie Całunu Turyńskiego. Nie publikowane wcześniej zdjęcia całunu. Historia Całunu.56:02 1291 56:02Człowiek umęczony. Dokument

Dodał: sylamila

Dokument o sekcie religijnej założonej na Śląsku w latach 50. XX wieku – Stolicy Bożej i Barankowej Apostołów w Duchu i Prawdzie, Alfa i Omega, Początek i Koniec, nieformalnego wyznania chrześcijańskiego, którego członkowie uważają się za orędowników pokoju i wszechświatowego zjednoczenia.
Założyciel, Bernard Wilk, jest dla swoich wyznawców żywym bogiem. Gromadzi wokół siebie „najnieszczęśliwszych z najnieszczęśliwszych, ojców beznadziejnie chorych dzieci, żony maltretowane przez mężów, ludzi samotnych i skrzywdzonych”. Jego sekta liczyła swego czasu 100 członków, którzy wszystkie zarobione pieniądze oddawali swojemu duchowemu przywódcy. Nakręcona przez Jerzego Hoffmana historia rdzennie polskiego ruchu religijnego pokazuje, że sekty religijne nie są domeną wyłącznie społeczeństwa amerykańskiego.17:10 2065 17:10Dwa oblicza Boga. Dokument

Dodał: sylamila

odnajdywanie Boga w sobie - zagrożeniem dla kościoła masowego. Fatalny koniec gnostyków53:36 3067 53:36Gnoza. Dokument

Dodał: sylamila

Życie i dzieło córki króla Węgier Beli IV i cesarzówny greckiej Marii, żony księcia Bolesława V Wstydliwego, założycielki miasta Stary Sącz, fundatorki starosądeckiego klasztoru sióstr klarysek.
Ogłoszona błogosławioną w 1690 roku, a wyniesiona do chwały świętych przez Jana Pawła II na starosądeckich błoniach 16 czerwca 1999 roku.53:14 808 53:14Imię moje Kinga. Dokument

Dodał: sylamila

W szkole językowej SCHOOL OF TOMORROW, prowadzonej w Bratysławie przez amerykańskich misjonarzy chrześcijańskiego ruchu Word of Faith, założonego w latach 70. ubiegłego wieku, dzieci nie tylko uczyły się angielskiego, ale były także poddawane swoistej religijnej indoktrynacji.01:06:51 1028 01:06:51Jezus jest w porządku. Dokument

Dodał: sylamila

Świat wierzeń religijnych14:09 546 14:09Judaizm - Bar micwa. Dokument

Dodał: sylamila

Film dokumentalny, edukacyjny odnośnie głównych religii. Chrześcijaństwo (Protestantyzm, katolicyzm, prawosławie), Islam (Sunnizm, szyizm, sufizm), Hinduizm, Judaizm, Buddyzm. Z Protestantyzmu możemy dowiedzieć się nieco o luteraniźmie (kościół ewangelicki), anglikaniźmie i baptyźmie (ewangelikalny kościół chrześcijan baptystów).02:25:29 4671 02:25:29Oblicza Wiary. Dokument

Dodał: sylamila