+ Napisz wiadomość
81158 odsłon wideo
Dołączył(a): 2017-11-17
Najlepsze filmy
Życie, kwintesencja ciągłych przemian jakie mają miejsce w naszym wszechświecie. Nie ma nic, bardziej zadziwiającego, tajemniczego, zachwycającego. Wokół nas pełno jest życia, w skali makrokosmicznej, mikrokosmicznej, w świecie roślin, zwierząt, ludzi, a jest to tak codzienne, tak "normalne", że nie zauważamy jakim jest niezwykłym fenomenem, cudem. Wielu traktuje je jak zwykły banał, a przecież taki zwykły pajączek wspinający się po ścianie, który tyle potrafi i to na sposób doskonały, zapewniający mu przetrwanie, przedłużenie gatunku, który pada ofiarą ludzkich porządków bez chwili namysłu, jest czymś doskonalszym niż najbardziej zaawansowane komputery, roboty etc. jakie człowiek potrafi stworzyć. Gdyby wycenić wedle doskonałości funkcjonowania, złożenia, te dwie "rzeczy": małe stworzenie jakim jest taki robaczek, a super robot, android to okaże się jak bezmyślnie niszczymy, czy nie doceniamy tego co bezcenne. Cóż dopiero mówić w kontekście najbardziej złożonego życia jakim jest człowiek. 
-----------
Life is the essence of the continuous changes that are taking place in our universe. There is nothing more amazing, mysterious, delicious that our being. Around us is a lot of signs of life both in the macrocosmic and microcosmic scale. The World itself, the plants, animals, humans around us are so ordinary, so "normal" that we do not notice their unique, phenomenon, and miracle. Many of us treat them as a normal condition. Simple spider climbing up the wall, which does everything to survive, becomes a victim of mindless human intervention during house cleaning. Nature has its own solution, and even a spider's web seems to have most advanced construction than computers, robots which are the product of human creation. Comparing these two things, a small creature and a super robot, one of them create and the other one destruct. Man can mindlessly destroy or underestimate priceless natural resources. Not appreciating the small things we do not appreciate the value of the most complex life - humanity.05:561080p 15630 05:56Zigi Brown - NEW LIFE 1080p

Dodał: ZigiBrown

Ludzkie serce niczym ogród. Miejsce które może dać ci spokój, ukojenie, bezpieczeństwo lub wręcz przeciwnie. Może to być miejsce nieprzyjazne, złowrogie, gdzie zagrożenie będzie wyczuwalne w powietrzu. Ogród to alegoria ludzkich relacji.
---------------------------------
Human heart is like a garden, a place that can give you peace, comfort, security or the complete opposing feelings. It may be an unfriendly and sinister place, where the danger could be felt in the air. The garden is an allegory of human relationships.04:471080p 14982 04:47Zigi Brown - OGRÓD 1080p

Dodał: ZigiBrown

ONE SMALL STEP – to opowieść o niezwykłym wydarzeniu jakim było zdobycie księżyca. Pamiętne słowa Neil'a Armstronga, pierwszego człowieka, który postawił stopę na księżycu, "To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości" niosą w sobie niezwykłą symbolikę. Symbolikę głębszego spojrzenia w kosmos. I pomijając motywy polityczne, które doprowadziły do realizacji tego zadania, człowiek wraz z upływem czasu spogląda w kosmos szerzej oraz dalej, a im dalej spogląda tym większy rodzi się jego podziw dla Wszechświata.
-----------------------------------------
ONE SMALL STEP -it is the story of an extraordinary event in the history of human - moon exploration. "That's one small step for man; one giant leap for mankind" a memorable words of Neil's Armstrong, the first man who sets foot on the Moon, have a remarkable symbolism today. The symbolism of these words caused that people deeper perceive the all phenomena in space. Despite all political motives that gave rise to this task, a man over the time, looks at the universe with greater perspective, and the 
farther he/she looks the greater universe admiration he/she exhibits.04:131080p 15518 04:13Zigi Brown - ONE SMALL STEP 1080p

Dodał: ZigiBrown

ELLE to wołanie kobiety w stronę mężczyzny by ten dostrzegał w niej więcej niż tylko kochankę, więcej niż tylko przedmiot pożądania, chce być dla niego wszystkim. Chce być piękna, staje się jak ta idealna ELLE (fr. Ona) z okładki kobiecego magazynu, ale przede wszystkim dla Niego chce być Kimś więcej... Struktura utworu próbuje ująć kobiecość w jej złożoności, pokazuje zmysłowość, delikatność ale i pewną zawiłość, ukrytą siłę oraz krzyk, który bywa niekiedy ostatnim słowem.
-------------------------------------------------------------------
The song ELLE represents a woman's cry addressed to a man. She wants to be seen by him as a wonderful human being instead of the object of desire. She always wants to mean everything for him. She wants to be beautiful, and becomes like the ideal ELLE (from Fr. She) from the first pages of the woman's magazines. Above all, she wants to become someone special for him.
 The structure of the song emphasizes the complexity of woman's phenomena, her sensuality, and tenderness. However, it also shows her inner strength, mystery, and her silent scream, which sometimes is her last cry for own dignity.

MAXIME MAGAZINE COSMOPOLITAN
FOR YOU I BECOME GLAMOUR
RED OF MY LIPS TEMPTS YOU CONSTANTLY
BECAUSE ELLE LAGARDERE IS MY LIFESTYLE

YOU CAN STAY IN THE GLOW OF MY BODY
IN THE SHADOW OF MY LASHES
YOU CAN DRINK THE DELIGHT OF MY MOUTH
BUT IT IS STILL NOT ENOUGH

WHY DO YOU WANT SO LITTLE FROM ME?
IT IS NOT ALL, I'M ABLE TO OFFER YOU
AND DO YOU REALLY WANT ME TO BE LIKE SHE IS (ELLE- SHE)
I CAN GIVE YOU MORE

I'AM SOMEONE MORE...
I WANT TO MEAN MORE FOR YOU...05:481080p 3450 05:48Zigi Brown - ELLE (opowieść o kobiecie) 1080p

Dodał: ZigiBrown

Gdzie jesteś szczęście Ty moje... Szukam cię już tak długo... Nie zakrywaj przede mną swej twarzy... I pozwól się odnaleźć... 
Tym pytaniem otwieram moją płytę Universe Inside, gdzie każdy kolejny utwór będzie podróżą po jakimś zakamarku Universe, który rozumieć należy bardzo szeroko. Ty i ja jesteśmy także takim Universe. Podróż kończy się odpowiedzią, która pojawi się w ostatnim utworze.08:381080p 3132 08:38Zigi Brown - GDZIE JESTEŚ v. pl 1080p

Dodał: ZigiBrown

Myślą utworu jest ukazanie siły twórczej i stwórczej. 
Jest to opowieść o tworzeniu, a jej konstrukcja ukazuje fragmenty pełne potęgi, wręcz brutalnej siły, ale i łagodności, harmonii. Wszystkie te czynniki są konieczne by coś powstało. 

Obserwujemy kosmiczne "katastrofy", wybuchy supernowych, ale i ciszę, spokój kosmosu w którym życie ciał niebieskich toczy się nieprzerwanie i bardzo sensownie. Efektem tych przemian jest ziemia jako przyjazne miejsce do życia. I choć żywioł może mieć skutki katastroficzne dla człowieka to chciałem ukazać go w aspekcie twórczym np. brutalną siłę wulkanu nie jako tego co grzebie miasta w popiele i lawie, ale w jego pierwszej funkcji jako tego co tworzy lądy, użyźnia glebę itp.

W świecie kultury jest podobnie, człowiek aby stworzyć jakiś przedmiot musi zastosować najpierw brutalną siłę obróbki, czy to metalu, kamienia czy drewna. Materia musi się poddać w jego rękach, jest to trud poprzez brutalność narzędzia: noża, piły, siekiery wobec drewna, dłuta wobec kamienia, ognia i młota wobec stali itp. W tym twórczym procesie przechodzimy też do łagodniejszych form obróbki, do momentu w którym przedmiot ukazuje już swą doskonałość, piękno, począwszy od jego formy, a skończywszy na użyteczności, która pozwala człowiekowi żyć.

Coraz częściej astrofizycy używają koncepcji filozoficznych do określenia całości zjawisk, sił które tworzą wszechświat, jako Intelligent Project (IP) negując chaos i przypadek jako siły stwórcze. W działaniach stwórczych i twórczych decydującym czynnikiem jest celowość, sens, uporządkowanie jako pochodne intelektu. 
----------------------------------------------------------------------------------
The major aim of this work (song) is to show the might of the creative force and its omnipresence.
This is a story of the creation. The story construction contains fragments pointing to creative force power, even brutality, but on the other hand indicating its gentleness and harmony. All these factors are necessary to make something to arise from its power.
 
Nowadays we are witnessing cosmic "catastrophe", supernovae' s explosions, but also we notice the peace and quietness of the space. Life goes on itself continuously and very sensibly. The effect of these phenomena is the Earth - a friendly place to live . Although the element can have catastrophic consequences for the man I want to show the element in a creative way. The destructive power of the volcano does not have to be viewed through the prism of ash and lava, but as the feature that creates lands and fertilize soil.

 The world of culture is similar to nature. In order to create an object, a man has to use destroying force first to create something from metal, stones or wood. The matter needs to be modulated in creator hands. Using sharp, destructive tools like knife, saw, an ax against wood, chisel against a stone, fire and steel hammer affects the final result of the creation. Also, the process of creation requires from the creator to use the milder forms of treatment. The moment when the object shows its excellence, beauty of its form, and utility allows man to run their live.

 Astrophysicists use philosophical concepts to determine all phenomena, the forces that make up the Universe. Scientists use Intelligent Project (IP) to deny the chaos and fortuity as a creative force. In the creation process the decisive factors are the sense, the purpose of creation, and arrangement as a result of some intellect.06:031080p 2691 06:03Zigi Brown - CREATIO EX NIHILO 1080p

Dodał: ZigiBrown

Moja własna mała apokalipsa, nic wielkiego. Żadne globalne ocieplenie, żaden asteroida pędzący w stronę naszej planety, żadna nuklearna hekatomba. Tak zwyczajnie, moje życie może legnąć w gruzach lub zostać wywrócone do góry nogami poprzez jedną lekkomyślną decyzję, albo przez jej brak, przez brak działania by coś w ogóle zmienić. Nie śnić, być czujnym!
Na początku pojawia się "syntetyczny głos" ostrzegający przed niebezpieczeństwem. Następnie muzyka przybiera senny nastrój, jakby apatii, "zamknięcia uszu i oczu" tak bardzo, że potrzeba już w dalszej części krzyku i wstrząsu by "obudzić".
----------------------------------------------------------------------
This is my own little apocalypse, nothing special, not a global warming, nor an asteroid rushing toward our planet, or a nuclear hecatomb. Simply, my life may be ruined or turned upside down by one reckless decision, its absence, or by the lack of action to change anything . Do not dream, be vigilant!
  In the beginning, this composition includes a "synthetic voice" as a warning of incoming danger. Then the music takes a dreamy mood, recalling an atmosphere of apathy, causing the closing of your ears and eyes. In the end , the music will take a bit more shouting and shaking to wake you up.04:101080p 14911 04:10Zigi Brown - MY OWN APOCALYPSE 1080p

Dodał: ZigiBrown

Gdzie jesteś szczęście Ty moje... Where I can find you my bliss...Tym pytaniem otwieram moją płytę Universe Inside, gdzie każdy kolejny utwór będzie podróżą po jakimś zakamarku Universe, który rozumieć należy bardzo szeroko. Ty i ja jesteśmy także takim Universe. Podróż kończy się odpowiedzią, która pojawi się w ostatnim utworze. 
-----------------------------------------------
Where I can find you my bliss ... this question open my CD Universe Inside, where every song is a journey after some corner of the Universe, which should be understood very broadly. You and I are also the Universe. Journey ends with an answer, which appears in the last track.08:381080p 2543 08:38Zigi Brown - WHERE I CAN FIND YOU 1080p

Dodał: ZigiBrown

#wdomuzagrane, #muzykarelaksacyjna #relaxation
Czym jest czas, wielu myśli, że to oś pozioma z uwzględnionymi na niej dniami, latami, wiekami a my jesteśmy punktami, które przesuwają się w prawo w stronę przyszłych wydarzeń. To nie jest czas, to chronologia. Czas to zmiana i świadomość, która potrafi zmierzyć tę zmianę. To wielka przestrzeń stale w ruchu, w której w różnych jej miejscach pojawia się nasze istnienie, nasza świadomość, która poznaje ten ciągły ruch wydarzeń, przemian wokół nas. To nie my biegniemy przez czas, ale czas dzieje się wokół nas i w nas niczym wir okrążający nas wydarzeniami. Najczęściej ten wir wydarzeń nas porywa, ale potrafimy także wyjść naszą świadomością poza czas, poza ten cykl przemian świata, przemian naszego ciała i wtedy często mówimy jak ten czas biegnie, ileż to już lat minęło... Podlegamy zmianom, podlegamy czasowi, ale dostrzegamy także, że jest w nas duchowa cząstka niepodległa tym przemianom, w której jest nasza świadomość, tożsamość, która się wymyka z tego młynu przemijania i tęskni za nieskończonością, za tym co niezmienne, trwałe, niezniszczalne. 

kompozytor: Michał Dandyk
aranżacja: Michał Dandyk&Zigi Brown
pianino: Michał Dandyk 
gitary: Zigi Brown 
produkcja muzyczna: Zigi Brown03:27720p 263 03:27Zigi Brown&Michał Dandyk - Czas 720p

Dodał: ZigiBrown

Zapowiedź klipu KORONAWIRUS KRÓL PARKIETU00:461080p 271 00:46KORONAWIRUS KRÓL PARKIETU trailer-NEWS 1080p

Dodał: ZigiBrown

Najczęściej oglądane filmy na kanale ZigiBrown
Życie, kwintesencja ciągłych przemian jakie mają miejsce w naszym wszechświecie. Nie ma nic, bardziej zadziwiającego, tajemniczego, zachwycającego. Wokół nas pełno jest życia, w skali makrokosmicznej, mikrokosmicznej, w świecie roślin, zwierząt, ludzi, a jest to tak codzienne, tak "normalne", że nie zauważamy jakim jest niezwykłym fenomenem, cudem. Wielu traktuje je jak zwykły banał, a przecież taki zwykły pajączek wspinający się po ścianie, który tyle potrafi i to na sposób doskonały, zapewniający mu przetrwanie, przedłużenie gatunku, który pada ofiarą ludzkich porządków bez chwili namysłu, jest czymś doskonalszym niż najbardziej zaawansowane komputery, roboty etc. jakie człowiek potrafi stworzyć. Gdyby wycenić wedle doskonałości funkcjonowania, złożenia, te dwie "rzeczy": małe stworzenie jakim jest taki robaczek, a super robot, android to okaże się jak bezmyślnie niszczymy, czy nie doceniamy tego co bezcenne. Cóż dopiero mówić w kontekście najbardziej złożonego życia jakim jest człowiek. 
-----------
Life is the essence of the continuous changes that are taking place in our universe. There is nothing more amazing, mysterious, delicious that our being. Around us is a lot of signs of life both in the macrocosmic and microcosmic scale. The World itself, the plants, animals, humans around us are so ordinary, so "normal" that we do not notice their unique, phenomenon, and miracle. Many of us treat them as a normal condition. Simple spider climbing up the wall, which does everything to survive, becomes a victim of mindless human intervention during house cleaning. Nature has its own solution, and even a spider's web seems to have most advanced construction than computers, robots which are the product of human creation. Comparing these two things, a small creature and a super robot, one of them create and the other one destruct. Man can mindlessly destroy or underestimate priceless natural resources. Not appreciating the small things we do not appreciate the value of the most complex life - humanity.05:561080p 15630 05:56Zigi Brown - NEW LIFE 1080p

Dodał: ZigiBrown

ONE SMALL STEP – to opowieść o niezwykłym wydarzeniu jakim było zdobycie księżyca. Pamiętne słowa Neil'a Armstronga, pierwszego człowieka, który postawił stopę na księżycu, "To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości" niosą w sobie niezwykłą symbolikę. Symbolikę głębszego spojrzenia w kosmos. I pomijając motywy polityczne, które doprowadziły do realizacji tego zadania, człowiek wraz z upływem czasu spogląda w kosmos szerzej oraz dalej, a im dalej spogląda tym większy rodzi się jego podziw dla Wszechświata.
-----------------------------------------
ONE SMALL STEP -it is the story of an extraordinary event in the history of human - moon exploration. "That's one small step for man; one giant leap for mankind" a memorable words of Neil's Armstrong, the first man who sets foot on the Moon, have a remarkable symbolism today. The symbolism of these words caused that people deeper perceive the all phenomena in space. Despite all political motives that gave rise to this task, a man over the time, looks at the universe with greater perspective, and the 
farther he/she looks the greater universe admiration he/she exhibits.04:131080p 15518 04:13Zigi Brown - ONE SMALL STEP 1080p

Dodał: ZigiBrown

Ludzkie serce niczym ogród. Miejsce które może dać ci spokój, ukojenie, bezpieczeństwo lub wręcz przeciwnie. Może to być miejsce nieprzyjazne, złowrogie, gdzie zagrożenie będzie wyczuwalne w powietrzu. Ogród to alegoria ludzkich relacji.
---------------------------------
Human heart is like a garden, a place that can give you peace, comfort, security or the complete opposing feelings. It may be an unfriendly and sinister place, where the danger could be felt in the air. The garden is an allegory of human relationships.04:471080p 14982 04:47Zigi Brown - OGRÓD 1080p

Dodał: ZigiBrown

Moja własna mała apokalipsa, nic wielkiego. Żadne globalne ocieplenie, żaden asteroida pędzący w stronę naszej planety, żadna nuklearna hekatomba. Tak zwyczajnie, moje życie może legnąć w gruzach lub zostać wywrócone do góry nogami poprzez jedną lekkomyślną decyzję, albo przez jej brak, przez brak działania by coś w ogóle zmienić. Nie śnić, być czujnym!
Na początku pojawia się "syntetyczny głos" ostrzegający przed niebezpieczeństwem. Następnie muzyka przybiera senny nastrój, jakby apatii, "zamknięcia uszu i oczu" tak bardzo, że potrzeba już w dalszej części krzyku i wstrząsu by "obudzić".
----------------------------------------------------------------------
This is my own little apocalypse, nothing special, not a global warming, nor an asteroid rushing toward our planet, or a nuclear hecatomb. Simply, my life may be ruined or turned upside down by one reckless decision, its absence, or by the lack of action to change anything . Do not dream, be vigilant!
  In the beginning, this composition includes a "synthetic voice" as a warning of incoming danger. Then the music takes a dreamy mood, recalling an atmosphere of apathy, causing the closing of your ears and eyes. In the end , the music will take a bit more shouting and shaking to wake you up.04:101080p 14911 04:10Zigi Brown - MY OWN APOCALYPSE 1080p

Dodał: ZigiBrown

ELLE to wołanie kobiety w stronę mężczyzny by ten dostrzegał w niej więcej niż tylko kochankę, więcej niż tylko przedmiot pożądania, chce być dla niego wszystkim. Chce być piękna, staje się jak ta idealna ELLE (fr. Ona) z okładki kobiecego magazynu, ale przede wszystkim dla Niego chce być Kimś więcej... Struktura utworu próbuje ująć kobiecość w jej złożoności, pokazuje zmysłowość, delikatność ale i pewną zawiłość, ukrytą siłę oraz krzyk, który bywa niekiedy ostatnim słowem.
-------------------------------------------------------------------
The song ELLE represents a woman's cry addressed to a man. She wants to be seen by him as a wonderful human being instead of the object of desire. She always wants to mean everything for him. She wants to be beautiful, and becomes like the ideal ELLE (from Fr. She) from the first pages of the woman's magazines. Above all, she wants to become someone special for him.
 The structure of the song emphasizes the complexity of woman's phenomena, her sensuality, and tenderness. However, it also shows her inner strength, mystery, and her silent scream, which sometimes is her last cry for own dignity.

MAXIME MAGAZINE COSMOPOLITAN
FOR YOU I BECOME GLAMOUR
RED OF MY LIPS TEMPTS YOU CONSTANTLY
BECAUSE ELLE LAGARDERE IS MY LIFESTYLE

YOU CAN STAY IN THE GLOW OF MY BODY
IN THE SHADOW OF MY LASHES
YOU CAN DRINK THE DELIGHT OF MY MOUTH
BUT IT IS STILL NOT ENOUGH

WHY DO YOU WANT SO LITTLE FROM ME?
IT IS NOT ALL, I'M ABLE TO OFFER YOU
AND DO YOU REALLY WANT ME TO BE LIKE SHE IS (ELLE- SHE)
I CAN GIVE YOU MORE

I'AM SOMEONE MORE...
I WANT TO MEAN MORE FOR YOU...05:481080p 3450 05:48Zigi Brown - ELLE (opowieść o kobiecie) 1080p

Dodał: ZigiBrown

Gdzie jesteś szczęście Ty moje... Szukam cię już tak długo... Nie zakrywaj przede mną swej twarzy... I pozwól się odnaleźć... 
Tym pytaniem otwieram moją płytę Universe Inside, gdzie każdy kolejny utwór będzie podróżą po jakimś zakamarku Universe, który rozumieć należy bardzo szeroko. Ty i ja jesteśmy także takim Universe. Podróż kończy się odpowiedzią, która pojawi się w ostatnim utworze.08:381080p 3132 08:38Zigi Brown - GDZIE JESTEŚ v. pl 1080p

Dodał: ZigiBrown

Myślą utworu jest ukazanie siły twórczej i stwórczej. 
Jest to opowieść o tworzeniu, a jej konstrukcja ukazuje fragmenty pełne potęgi, wręcz brutalnej siły, ale i łagodności, harmonii. Wszystkie te czynniki są konieczne by coś powstało. 

Obserwujemy kosmiczne "katastrofy", wybuchy supernowych, ale i ciszę, spokój kosmosu w którym życie ciał niebieskich toczy się nieprzerwanie i bardzo sensownie. Efektem tych przemian jest ziemia jako przyjazne miejsce do życia. I choć żywioł może mieć skutki katastroficzne dla człowieka to chciałem ukazać go w aspekcie twórczym np. brutalną siłę wulkanu nie jako tego co grzebie miasta w popiele i lawie, ale w jego pierwszej funkcji jako tego co tworzy lądy, użyźnia glebę itp.

W świecie kultury jest podobnie, człowiek aby stworzyć jakiś przedmiot musi zastosować najpierw brutalną siłę obróbki, czy to metalu, kamienia czy drewna. Materia musi się poddać w jego rękach, jest to trud poprzez brutalność narzędzia: noża, piły, siekiery wobec drewna, dłuta wobec kamienia, ognia i młota wobec stali itp. W tym twórczym procesie przechodzimy też do łagodniejszych form obróbki, do momentu w którym przedmiot ukazuje już swą doskonałość, piękno, począwszy od jego formy, a skończywszy na użyteczności, która pozwala człowiekowi żyć.

Coraz częściej astrofizycy używają koncepcji filozoficznych do określenia całości zjawisk, sił które tworzą wszechświat, jako Intelligent Project (IP) negując chaos i przypadek jako siły stwórcze. W działaniach stwórczych i twórczych decydującym czynnikiem jest celowość, sens, uporządkowanie jako pochodne intelektu. 
----------------------------------------------------------------------------------
The major aim of this work (song) is to show the might of the creative force and its omnipresence.
This is a story of the creation. The story construction contains fragments pointing to creative force power, even brutality, but on the other hand indicating its gentleness and harmony. All these factors are necessary to make something to arise from its power.
 
Nowadays we are witnessing cosmic "catastrophe", supernovae' s explosions, but also we notice the peace and quietness of the space. Life goes on itself continuously and very sensibly. The effect of these phenomena is the Earth - a friendly place to live . Although the element can have catastrophic consequences for the man I want to show the element in a creative way. The destructive power of the volcano does not have to be viewed through the prism of ash and lava, but as the feature that creates lands and fertilize soil.

 The world of culture is similar to nature. In order to create an object, a man has to use destroying force first to create something from metal, stones or wood. The matter needs to be modulated in creator hands. Using sharp, destructive tools like knife, saw, an ax against wood, chisel against a stone, fire and steel hammer affects the final result of the creation. Also, the process of creation requires from the creator to use the milder forms of treatment. The moment when the object shows its excellence, beauty of its form, and utility allows man to run their live.

 Astrophysicists use philosophical concepts to determine all phenomena, the forces that make up the Universe. Scientists use Intelligent Project (IP) to deny the chaos and fortuity as a creative force. In the creation process the decisive factors are the sense, the purpose of creation, and arrangement as a result of some intellect.06:031080p 2691 06:03Zigi Brown - CREATIO EX NIHILO 1080p

Dodał: ZigiBrown

Gdzie jesteś szczęście Ty moje... Where I can find you my bliss...Tym pytaniem otwieram moją płytę Universe Inside, gdzie każdy kolejny utwór będzie podróżą po jakimś zakamarku Universe, który rozumieć należy bardzo szeroko. Ty i ja jesteśmy także takim Universe. Podróż kończy się odpowiedzią, która pojawi się w ostatnim utworze. 
-----------------------------------------------
Where I can find you my bliss ... this question open my CD Universe Inside, where every song is a journey after some corner of the Universe, which should be understood very broadly. You and I are also the Universe. Journey ends with an answer, which appears in the last track.08:381080p 2543 08:38Zigi Brown - WHERE I CAN FIND YOU 1080p

Dodał: ZigiBrown

Jedyny w historii, który pokonał śmierć!04:501080p 2260 04:50Zigi Brown - ZWYCIĘSTWO 1080p

Dodał: ZigiBrown

VICIT MORTUUS - Zwycięża Umarły - Resurrection

ŚMIERĆ BYŁA PRAWDZIWA I GRÓB BYŁ I KAMIEŃ
I CAŁUN CAŁY SKRWAWIONY SAMOTNY PŁACZ MATKI
I UCZNIÓW STRACH WIELKI BYŁ ZAMĘT W TEN PIĄTEK
MYŚLELI JUŻ KONIEC SKOŃCZONA ROBOTA
I PÓJDĄ JUŻ BEZSILNA CHOŁOTA
ŻE WSZYSTKO ZNÓW WRÓCI TAK JAK DAWNIEJ
KTO UMARŁ TEN W GROBIE KTO ŻYJE TEN ŻYJE
KTO UMARŁ TEN W GROBIE ZOSTANIE
AŻ TU NAGLE SZOK
ZMARTWYCHWSTANIE, ZWYCIĘŻA UMARŁY
GRAJĄ MU HYMNY POCHWALNE
NA PRZEKÓR MILCZENIU, NA RADOŚĆ STRWOŻONYM
NA PRZEKÓR WSZYSTKIEMU NA NASZĄ RADOŚĆ
ZWYCIĘSTWO! ZMARTWYCHWSTANIE!04:521080p 1670 04:52Zigi Brown - ZWYCIĘSTWO 1080p

Dodał: ZigiBrown

04:421080p 1273 04:42Zigi Brown - Tylko w twoich oczach 1080p

Dodał: ZigiBrown

Gwiazd na niebie jest tak wiele, że gdyby utworzyć z nich ścieżkę to można by było po nich skakać jak po kamieniach w drodze do nieskończoności. 
There are so many stars in the sky that if you could create a path from them, you could jump on them like stones on your way to infinity.03:501080p 1021 03:50Zigi Brown - FUNKY STAR 1080p

Dodał: ZigiBrown

Zapowiedź klipu KORONAWIRUS KRÓL PARKIETU00:461080p 271 00:46KORONAWIRUS KRÓL PARKIETU trailer-NEWS 1080p

Dodał: ZigiBrown

Nowo dodane filmy
Zapowiedź klipu KORONAWIRUS KRÓL PARKIETU00:461080p 271 00:46KORONAWIRUS KRÓL PARKIETU trailer-NEWS 1080p

Dodał: ZigiBrown

#wdomuzagrane, #muzykarelaksacyjna #relaxation
Czym jest czas, wielu myśli, że to oś pozioma z uwzględnionymi na niej dniami, latami, wiekami a my jesteśmy punktami, które przesuwają się w prawo w stronę przyszłych wydarzeń. To nie jest czas, to chronologia. Czas to zmiana i świadomość, która potrafi zmierzyć tę zmianę. To wielka przestrzeń stale w ruchu, w której w różnych jej miejscach pojawia się nasze istnienie, nasza świadomość, która poznaje ten ciągły ruch wydarzeń, przemian wokół nas. To nie my biegniemy przez czas, ale czas dzieje się wokół nas i w nas niczym wir okrążający nas wydarzeniami. Najczęściej ten wir wydarzeń nas porywa, ale potrafimy także wyjść naszą świadomością poza czas, poza ten cykl przemian świata, przemian naszego ciała i wtedy często mówimy jak ten czas biegnie, ileż to już lat minęło... Podlegamy zmianom, podlegamy czasowi, ale dostrzegamy także, że jest w nas duchowa cząstka niepodległa tym przemianom, w której jest nasza świadomość, tożsamość, która się wymyka z tego młynu przemijania i tęskni za nieskończonością, za tym co niezmienne, trwałe, niezniszczalne. 

kompozytor: Michał Dandyk
aranżacja: Michał Dandyk&Zigi Brown
pianino: Michał Dandyk 
gitary: Zigi Brown 
produkcja muzyczna: Zigi Brown03:27720p 263 03:27Zigi Brown&Michał Dandyk - Czas 720p

Dodał: ZigiBrown

Gwiazd na niebie jest tak wiele, że gdyby utworzyć z nich ścieżkę to można by było po nich skakać jak po kamieniach w drodze do nieskończoności. 
There are so many stars in the sky that if you could create a path from them, you could jump on them like stones on your way to infinity.03:501080p 1021 03:50Zigi Brown - FUNKY STAR 1080p

Dodał: ZigiBrown

04:421080p 1273 04:42Zigi Brown - Tylko w twoich oczach 1080p

Dodał: ZigiBrown

VICIT MORTUUS - Zwycięża Umarły - Resurrection

ŚMIERĆ BYŁA PRAWDZIWA I GRÓB BYŁ I KAMIEŃ
I CAŁUN CAŁY SKRWAWIONY SAMOTNY PŁACZ MATKI
I UCZNIÓW STRACH WIELKI BYŁ ZAMĘT W TEN PIĄTEK
MYŚLELI JUŻ KONIEC SKOŃCZONA ROBOTA
I PÓJDĄ JUŻ BEZSILNA CHOŁOTA
ŻE WSZYSTKO ZNÓW WRÓCI TAK JAK DAWNIEJ
KTO UMARŁ TEN W GROBIE KTO ŻYJE TEN ŻYJE
KTO UMARŁ TEN W GROBIE ZOSTANIE
AŻ TU NAGLE SZOK
ZMARTWYCHWSTANIE, ZWYCIĘŻA UMARŁY
GRAJĄ MU HYMNY POCHWALNE
NA PRZEKÓR MILCZENIU, NA RADOŚĆ STRWOŻONYM
NA PRZEKÓR WSZYSTKIEMU NA NASZĄ RADOŚĆ
ZWYCIĘSTWO! ZMARTWYCHWSTANIE!04:521080p 1670 04:52Zigi Brown - ZWYCIĘSTWO 1080p

Dodał: ZigiBrown

Jedyny w historii, który pokonał śmierć!04:501080p 2260 04:50Zigi Brown - ZWYCIĘSTWO 1080p

Dodał: ZigiBrown

Nowo dodane filmy i seriale CDA Premium