Diabeł (kłamca) zmienia czasy i święta Lektor PL
Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 12807 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar

Czy wiecie że w Świętej Biblii sa zawarte czasy i święta ktore wierzacy STWÓRCY nieba i ziemi winni zachowywać?
Dlaczego sa to swieta takie ważne? Dlaczego w tym czasie wypełniają sie jeszcze ważniejsze proroctwa, np: w święto szałasów - narodził się ZBAWICIEL.
prosze, wypiszcie wszystkie niezgodnosci i niedopowiedzenia wraz z znacznikiem czasowym; np 1:01:10

pokaż cały opis
W katalogu: To trzeba skasować! tfu.
3.0 / 5 Oceny: 5
Włącz dostęp do 12807 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: Diabeł (kłamca) zmienia czasy i święta Lektor PL
Najlepsze komentarze
klub-inferno 2021-10-18 10:00:08
[Użytkownik został zablokowany] Odpowiedz
Artur_Dyskopata 2021-10-18 19:15:31 0
@klub-inferno: Proszę to uargumentować. Odpowiedz
kyjzar 2020-02-12 09:36:43 0
świat po raz pierwszy dowiedział się o diable z Biblii? Nie, wymyślili go Persowie już 3 500 lat temu. Odpowiedz
Artur_Dyskopata 2020-07-14 15:44:54 0
@kyjzar: Tak wymyslili, przepraszam jesli cos cie wprowadzil w blad ze ta poczwara istnieje. Odpowiedz
avatar
anonim70 (*.*.229.70) 2023-04-20 20:42:01 0
@kyjzar: Tysiące lat przed Persami Sumerowie wierzyli w coś co nazywali w tłumaczeniu "wszelkie zło" Odpowiedz
kyjzar 2020-02-12 09:35:14 0
Samael to anioł śmierci i to właśnie on jest Oskarżycielem Odpowiedz
Artur_Dyskopata 2020-07-14 15:59:12 +1
@kyjzar: Masz może z nim kontakt? Odpowiedz
Artur_Dyskopata 2019-12-29 15:48:05 0
DLACZEGO czytanie Pisma Świętego=Słowa Bożego jest NIEZBĘDNE?
Ponieważ tylko w ten sposób można poznać Boga.
Bóg w księgach Starego i Nowego Testamentu daje sam o sobie świadectwo dla nas.
Pismo Święte jest wypowiedzianym Słowem Bożym do człowieka, aby wiedział jak żyć posłusznie Bogu
(2 List do Tymoteusza 3:16-17)
16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Dodatkowo Pismo Święte jest poznaniem PRAWDY wbrew kłamstwu!
(List do Hebrajczyków 4:12-13)
12 Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.
13 Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę.

Człowiek nie może wierzyć w Boga bez poznania Pisma Świętego, bo inaczej Boga nie zna.
Zatem jak można wierzyć w kogoś, kogo się nie zna i o kim nic nie wiemy?
Jak można być posłusznym Bogu, skoro się nie zna Jego woli, którą objawił w swoim Słowie Bożym.
(List do Rzymian 10:17)
17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie - przez słowo Boże.

Słowo Boże jest darem Boga dla nas, abyśmy uwierzyli.
Wiara w Boga jest poznaniem Boga przez Jego Słowo!!!
(List do Hebrajczyków 11:1)
1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.

Kimkolwiek jesteś, bez względu na Twoje dotychczasowe życie i przekonania, problemy czy radości, to wiedz, że Pismo Święte ZMIENI Twoje życie – prowadząc Cię ku Bogu., jeśli Bogu szczerze ZAUFASZ!
(1 List do Tesaloniczan 2:13)
13 Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest naprawdę - jako słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa.

OFERUJĘ CI POMOC – USŁUŻENIE SŁOWEM BOŻYM
Jeśli pragniesz porozmawiać na temat Pisma Świętego, zadzwoń lub napisz - chętnie pomogę.
DLACZEGO?

Ponieważ od swoich uczniów, czyli tych, którzy pragną żyć posłusznie z wolą BOGA, BÓG oczekuje:
(Ew. Mateusza 28:19-20)
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Jako grzesznik bez szansy usprawiedliwienia ze swoich uczynków czy tzw. wywiązywania się ze swojego życia religijnego, człowiek otrzymuje niezasłużoną łaskę zbawienia, dzięki której może uwierzyć w Pana Jezusa, że jest BOGIEM, który przyszedł do ludzi, aby dać im życie wieczne, jako SYN BOŻY w postaci syna człowieczego.

(List do Rzymian 3:10, 23-25)
10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;
23 Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;
24 A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów;

(List do Efezjan 2:8-9)
8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

(1 List Jana 5:20)
20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

(List do Rzymian 5:8)
8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

(1 List Jana 4:10, 2:2)
10 Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.
2 I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.

(1 List do Tymoteusza 3:16)
16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.

Nasz Pan Jezus Chrystus, jako bezgrzeszny i niewinny poniósł karę za wszystkich grzesznych ludzi (mnie i Ciebie), umierając na krzyżu w zastępstwie za nas, z powodu naszych grzechów.
(2 List do Koryntian 5:14-15)
14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli.
15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.

(Ew. Jana 3:16-17)
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Pan Jezus WYPEŁNIŁ wszystkie proroctwa. Kulminacyjnym momentem była Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy, która uwieńczyła BOŻE DZIEŁO ZBAWIENIA dla nas grzeszników. Po trzech dniach ZMARTWYCHWSTAŁ i ukazywał się swoim uczniom.

(Ew. Jana 19:30)
30 A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

(Ew. Łukasza 24:17-27)
17 I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni?
18 A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało?
19 I zapytał ich: O czym? A oni mu odpowiedzieli: O Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem;
20 Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali.
21 A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało.
22 Nadto niektóre z naszych kobiet zdumiały nas: były wcześnie rano przy grobie;
23 A nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje.
24 Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli.
25 Wtedy on powiedział do nich: O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
26 Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały?
27 I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.

(Dzieje Apostolskie 13:28-33)
28 Chociaż nie znaleźli w nim żadnego powodu, żeby skazać go na śmierć, prosili Piłata, aby go stracił.
29 A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie.
30 Lecz Bóg wskrzesił go z martwych.
31 A on przez wiele dni był widziany przez tych, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz są jego świadkami przed ludem.
32 I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom;
33 Że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.

Następnie został UNIESIONY DO NIEBA, gdzie obecnie zasiada po prawicy Ojca.

(Ew. Marka 16:19)
19 A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
(Ew. Łukasza 24:51-52)
51 A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba.
52 A oni oddali mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością.
(Dzieje Apostolskie 1:9)
9 Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu.

Z nieba również ponownie przyjdzie, podczas Dnia Pańskiego na sąd.

(1 List do Tesaloniczan 4:13-18)
13 A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei.
14 Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim.
15 Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16 Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.
17 Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.
18 Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
UWIERZ W BOGA – BO TYLKO BÓG NIE KŁAMIE !!!
(Księga Liczb 23:19)
19 Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni?

TYLKO BÓG JEST SPRAWIEDLIWY - DLATEGO NIE TOLERUJE KŁAMSTWA !!!
(List do Galacjan 6:7)
7 Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.

(Księga Jeremiasza 29:13)
13 Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. Odpowiedz
Kiszkamariusz 2020-07-13 22:00:24 +2
@artur_zagaj1: Uwielbiam kebab z wieprzowinką.. mniam mniam ;) Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Ostatnio komentowane:

Logowanie