Teresa Garland #BojkotZUS naszym Prawem Naturalnym
Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 12816 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar
Dodał: anonim

Teresa Garland nr tel. 737858272 #BojkotZUS Przedsądowe WEZWANIE do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Gertrudy Uścińskiej ws zbrodni przeciwko ludzkości
https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2023/03/08/bojkotzus-przedsadowe-wezwanie-do-prezesa-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-pani-gertrudy-uscinskiej-ws-zbrodni-przeciwko-ludzkosci/
D401 2023 03 08 dnia 8 III 2023r

Przedsądowe WEZWANIE
do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Gertrudy Uścińskiej
ws zbrodni przeciwko ludzkości

cot@zus.pl, prezes@zus.pl, rzecznik@zus.pl,
Prezes ZUS
P. Gertruda Uścińska
Ul. Szamocka 3,5
01-748 Warszawa
Tel.22 6672651
Szanowna Pani Prezes
Na wstępie przytaczam cytat Papieża Leona XIII który wypowiedział on w Encyklice o pochodzeniu władzy z 29 XI 1881 roku. Cytuję: jeden jest tylko powód uwalniający ludzi od posłuszeństwa, mianowicie, gdyby żądano od nich czegość przeciwnego Prawu Naturalnemu albo Bożemu, tam bowiem gdzie zachodzi pogwałcenie prawa natury lub Woli Bożej, zarówno sam rozkaz, jak i wykonanie go byłoby zbrodnią.

Po rygorem karnym Wzywam Panią jako odpowiedzialną za funkcjonowanie instytucji ZUSu jak i odpowiedzialną za działania podległych Pani ZUSowskich urzędników, do natychmiastowego spowodowania zaprzestania prześladowania ludzi szczególnie mikroprzedsiębiorców którzy nie płacą składek na ZUS.

Wielu ludzi nie płaci składek bo ich na to po prostu nie stać ledwo zarabiają na swoje przeżycie! Od takich ludzi nie ma Pani żadnego Prawa żądać wpłacania jakichkolwiek obowiązkowych danin na ZUS! Jeśli Pani tego żąda to łamie Pani ZAWSZE obowiązujące Prawo Naturalne! Katolicka Nauka Społeczna mówi jasno, że nikt nie ma prawa płacić żadnych danin na rzecz państwa czy jakiejkolwiek innej instytucji, jeśli wcześniej nie zapewni sobie przeżycia jest to realizacja pierwszego podstawowego, niezbywalnego i Naturalnego Prawa do Życia! Prawa kóre instytucja ZUSu łamie w Polsce od dziesięcioleci!

W przypadku niezaprzestania W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM działalności prześladowaczej przeciwko polskim przedsiębiorcom i wymuszania w kwestii obowiązku wpłacania składek na ZUS, w przypadku nie zaprzestania kierowania spraw do sądów, urzędników, komorników etc. w celu wymuszenia spłat finansowych zaległych składek na ZUS, pomimo że robi to Pani zgodnie z tzw.prawem, to zostanie skierowane przeciwko Pani Zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Panią przestępstwa dokonywania ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI na Narodzie Polskim.
Przypominam Pani, że Hitlerowcy również działali zgodnie z tzw. prawem, ale potem zostali osądzeni na Zasadach Norymberskich i na ZAWSZE obowiązującym Prawie Naturalnym. W przypadku nie zaprzestania działań przeciwko ludzkości Pani również zostanie na takim Prawie osądzona.

Proszę dołożyć wszelkich starań, by w trybie pilnym zreformowano ZUS w taki sposób, żeby Polacy nie byli zmuszani cokolwiek płacić chcąc prowadzić działalność gospodarczą, ale żeby na starość każdy Polak, bez względu na to czy pracował czy nie by otrzymywał przynajmniej minimalną emeryturę, która pozwoli mu na przeżycie.

Na następnych stronach przedstawiam mój autorski Projekt reformy ZUSu wraz z UZASADNIENIEM. Jednocześnie informuję, że w Niemczech ZUS jest dobrowolny, w Wielkiej Brytani wynosi około 70 zł na miesiąc, w Irlandii podobnie, w Dani nie ma żadnych opłat ZUSowskich, bo renty i emerytury są wypłacane bezposrednio z podatków obywateli.

Dość drenowania Polaków! Dość wysyłania Polaków na emigrację z powodu ZUSu który pilnuje żeby Naród Polski nie mógł żyć, nie mógł pracować ani nie mógł się rozwijać we własnym kraju. To Pani aktualnie jest za taki stan odpowiedzialna bo Pani to realizuje, to Pani nad tym czuwa, to Pani takiego stanu pilmnuje i to Pani zostanie za taki stan zostanie rozliczona!

Wzywam Panią do natychmiastowego działania!

Przedstawiam teraz reformę ZUSu:
Teresa Garland - Reforma ZUSu Uzasadnienie i Projekt wersja 2 z dnia 2023 03 08

Projekt reformy ubezpieczeń likwidującej obowiązkowe składki na ZUS wersja 2 z dnia 8 marca 2023 autorstwa Teresy Garland

Jak powinien wyglądać system emerytalny w cywilizowanym państwie? Jak ma wyglądać reforma ZUSu? Nie powinno być żadnych obowiązkowych składek zusowskich. Renty i emerytury minimalne, jednakowe dla wszystkich, powinny być wypłacane bezpośrednio z podatków, bez względu na to czy ktoś pracował czy też nie. Bo nawet jeśli ktoś nie pracował np. z powodu wysokiego zusowskiego haraczu, to konsumował całe życie i zwykle to rodzina musiała go wtedy utrzymywać i płacić za niego wszelkie podatki, w tym np. podatek VAT. Propaganda rządowa głosi że takim osobom pomaga i że są przecież Urzędy Pracy ale to jest prostu tylko wielkie propagandowe kłamstwo medialne. Prawda jest taka że ludzi w Polsce skazuje się legalnie na śmierć, wielokrotnie samobójczą (z powodu braku perspektyw), skazuje się ludzi na niskopłatne niewolnictwo w zakładach korporacyjnych, lub na wyjazd w nowoczesny jasyr na emigrację. Wszystko dlatego że nie uwzględniono w polskim systemie gospodarczym naturalnych praw i potrzeb człowieka, wszystko dlatego że stworzone instytucjonalno-prawne warunki gospodarcze mają na celu przede wszystkim bezwzględny zysk dla klik, oraz depopulację a nie rozwój człowieka i nie dobro ludności polskiej. W nowym systemie emerytalnym jeśli ktoś zechce mieć na starość większą emeryturę a stać go na oszczędzanie podczas swojego życia bo dobrze zarabia, powinien mieć możliwość prywatnego zakupu małych sztabek złota lub srebra i je przechowywać, a na starość je wyprzedawać.

UZASADNIENIE dla przeprowadzenia w/w reformy ubezpieczeń likwidującej obowiązkowe składki na ZUS

Jeśli mówimy o niesprawiedliwości i niesłuszności obowiązkowych składek na ZUS to trzeba zacząć od koncepcji człowieka: kim jest człowiek? Jaki jest cel jego życia na ziemi? Dopiero po analizie tego zagadnienia możemy układać nowy właściwy dla człowieka system ubezpieczeń.

Zacznijmy więc od człowieka. Kim jest człowiek? Człowiek jest istotą duchowo-materialną. Człowiek jest osobą, jest świadomy swego istnienia i swej wyjątkowej pozycji. Człowiek posiada rozum i tym przede wszystkim odróżnia się od zwierząt. Człowiek jest istotą rozumną i wolną. Człowiek posiada wolną wolę. Celem życia człowieka na ziemi jest jego rozwój gdzie poprzez czynienie dobra, życie w zgodzie z własnym sumieniem (czyli z Prawem Naturalnym), odkrycie swojego zawodu, powołania czy misji, doskonalenie się, osiągając tym samym szczęście ziemskie i przygotowywując się tym samym do osiągnięcia szczęścia wiecznego po śmierci.

Aby człowiek mógł się rozwijać, żyć sprawiedliwie, uczciwie, czynić dobro i aby mógł żyć zgodnie z własnym sumieniem osiągając stan szczęścia, wypełniając jednocześnie swój ziemski cel, potrzebuje właściwego, opartego na Prawie Naturalnym otoczenia prawno-instytucjonalnego, które umożliwi mu swoją ziemską misję wypełnić.

I tu właśnie dotykamy kwestii ZUSu. W Polsce łamane są podstawowe Naturalne Prawa Człowieka w tej właśnie kwestii. ZUS łamie podstawowe naturalne prawo człowieka do życia i do rozwoju. Zacznijmy od tego że w Polsce nie istnieje PRAWNIE określona kwota konieczna każdemu obywatelowi do egzystencji. Kilka lat temu napisałam w tej sprawie do Prezesa GUSu aby tę kwotę wyliczył. Brak takiej wyliczonej kwoty, powoduje że obywatele mikroprzedsiębiorcy którzy zarabiają mniej niż wynosi ZUSowska obowiązkowa składka ok. 1500-2000 zł/mies. są z mocy prawa ZMUSZANI tę składkę zapłacić nawet wtedy, gdy ich dochody są niższe od 1500-2000 zł. JEST TO ABSURD! Zatem ten obecny system ubezpieczeń jest całkowicie nieludzki, gdyż nie jest on przystosowany do potrzeb człowieka. Człowiek aby miał obowiązek dokonywania jakiejkolwiek daniny na rzecz państwa czy obowiązkowych ubezpieczeń, MUSI najpierw zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe. Państwo Polskie a przede wszystkim ZUS neguje obywatelom taką możliwość. Neguje obywatelom możliwość przeżycia z pracy własnych rąk! Zatem są tutaj ewidentnie łamane podstawowe Naturalne Prawa Człowieka w tym: prawo do życia i prawo do owoców swojej pracy. Nie istnieje też żaden system dystrybucji podstawowej BEZWARUNKOWEJ kwoty pieniężnej, który by zapewniał środki dla każdego obywatela na pokrycie jego podstawowych potrzeb egzystencjalnych. W POLSCE SKAZUJE SIĘ OBYWATELI POLSKICH NA ŚMIERĆ!

Jeśli ktoś chce wiedzieć w jaki sposób ZUS walczy z takimi obywatelami którzy próbują swoje Naturalne Prawa Człowieka wyegzekwować, to proszę się skontaktować z ludźmi poszkodowanymi przez ZUS, którzy mając skromne dochody ze swojej pracy, ale nie na tyle wysokie aby po utrzymaniu siebie byli w stanie zapłacić jeszcze ZUSowski haracz, byli przez lata ciągani po sądach przez ZUS. Tacy urzędnicy ciągający obywateli po sądach w celu zanegowania obywatelom polskim prawa do życia poprzez zanegowanie możliwości utrzymania się obywateli poprzez pracę własnych rąk, powinni zostać postawieni przed plutonem egzekucyjnym jako dopuszczający się zbrodni przeciwko ludzkości! Mam nadzięję że tacy urzędnicy będą już wkrótce osądzani i karani na zasadach norymberskich i w oparciu o Prawo Naturalne.

Gdyby Polska była krajem cywilizowanym to nasze podstawowe Naturalne Prawa Człowieka byłyby respektowane i w życiu gospodarczym egzekwowane. Każdy miałby prawo do prowadzenia działalności gospodareczj nawet w skali mikro bez żadnych barier biurokratyczno-prawnych ani bez żadnych obciążeń finansowych, każdy miałby możliowść zarobienia pieniędzy choćby na podstawowe potrzeby ludzkie gwarantujące przetrwanie. Ale jak widać jesteśmy rządzeni przez barbarzyńskie obce nam kulturowo i cywilizacyjnie elity i im podobnych bezdusznych urzędników.

Czas by Polacy BEZPOŚREDNIO zadecydowali w jakim kraju chcą żyć i czy nadal chcą popierać elity polityczne które łamią ich podstawowe Naturalne Prawa Człowieka w tym prawo podstawowe bo Prawo do Życia zabraniając Polakom de facto pracować a więc zabraniają nam żyć! TO JEST SKANDAL!

Czas by Polacy opomnieli się o swoje niezbywalne Naturalne Prawo do Życia, również w życiu gospodarczym! W obronie koniecznej podstawowego niezbywalnego Naturalnego Prawa Narodu Polskiego do życia, działając z mocy Praw Suwerena państwa Polskiego w oparciu o art.4 ust.2 Konstytucji czyli BEZPOŚREDNIO - Ogłaszam BOJKOT opłacania składek na ZUS! #BojkotZUS

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!
Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku
Teresa Garland - Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej - Polska, dnia 8 III 2023r.,

pokaż cały opis
5.0 / 5 Oceny: 3
Włącz dostęp do 12816 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: Teresa Garland #BojkotZUS naszym Prawem Naturalnym
Najlepsze komentarze
avatar
anonim164 (*.*.88.164) 2023-03-09 10:05:16 0
Jak mogę pomóc? Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Ostatnio komentowane:

Logowanie