PC DVD - ROM WORLD IN CONFLICT COMPLETE EDITION LEWINIAK

Materiał przeznaczony dla osób pełnoletnich

Niniejsza treść została uznana przez Użytkowników lub Administratora za treść nieodpowiednią dla osób małoletnich. Materiał może zawierać treści wrażliwe, w szczególności pornografię lub w sposób nieuzasadniony eksponując przemoc. Aby obejrzeć materiał Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na zapoznanie się z niniejszą treścią. Usługodawca zastrzega, że zgodnie z treścią Regulaminu, Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia lub małoletnia działającą za zgodą przedstawiciela ustawowego. Zapoznanie się z treścią z naruszeniem tych zasad następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Odblokuj dostęp do 12815 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar
Dodał: olo1707

Wielu ludzi popełnia błąd wierząc, że Biblia mówi: „Nie zabijaj” i starają się odnieść to przykazanie do wojny. Ale Biblia tak naprawdę mówi: „Nie powinieneś mordować” (Ks. Rodzaju 20:13). Hebrajskie słowo znaczy dosłownie “z premedytacją, zaplanowane zabicie innej osoby w złej woli”. Bóg wiele razy kazał Izraelitom iść na wojnę z innymi narodami (1 Ks. Samuela 15:3; Ks. Jozuego 4:13). Bóg ustanowił karę śmieci za wiele przestępstw (Ks. Wyjścia 21:12; 21:15; 22:19; Ks. Kapłańska 20:11). Tak więc, Bóg nie jest przeciwko zabijaniu w każdych okolicznościach, ale raczej przeciwko morderstwu. Wojna nigdy nie jest dobrą rzeczą, ale czasami jest czymś potrzebnym. W świecie wypełnionym grzesznymi ludźmi (List do Rzymian 3:10-18) wojna jest nieunikniona. Czasami, jedynym sposobem powstrzymania grzesznych ludzi przed czynieniem wielkiego zła jest pójście z nimi na wojnę.

Wojna jest rzeczą okropną! Wojna jest zawsze rezultatem grzechu (List do Rzymian 3:10-18). W Starym Testamencie Bóg nakazał Izraelitom: „Pomścij Izraelitów na Madianitach.” (Ks. Liczb 31:2). Zobacz również „Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. Gdyż klątwą obłożysz Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci rozkazał Pan, Bóg twój”. Księga Wyjścia 17:16 podaje: „gdyż mówił: Ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie.” Również w 1 Księdze Samuela 15:18 „Pan wysłał cię w drogę i nakazał: Obłożysz klątwą tych występnych Amalekitów, będziesz z nimi walczył, aż ich zniszczysz.” Tak więc, oczywiście Bóg nie jest przeciwko każdej wojnie. Jezus jest zawsze w doskonałej zgodzie z Ojcem (Ew. Jana 10:30), tak więc nie możemy twierdzić, że wojna była wolą Bożą tylko w Starym Testamencie. Bóg się nie zmienia (Ks. Malachiasza 3:6; List Jakuba 1:17).

Powtórne przyjście Jezusa jest również niezwykle gwałtowne. Apokalipsa 19:11-21 stwierdza: „Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich! I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.”

Jest błędem twierdzenie, że Bóg nigdy nie pochwala wojny. Jezus nie jest pacyfistą. W świecie wypełnionym złymi ludźmi, czasami wojna jest nieunikniona, aby zapobiec nawet większemu złu. Jeśli Hitler nie zostałby pokonany w czasie II Wojny Światowej ile jeszcze milionów Żydów zostaloby zabitych? Jeśli Wojna Domowa (St. Zjednoczone) nie zostałaby stoczona ilu jeszcze afrykańskich amerykanów musiałoby cierpieć jako niewolnicy? Musimy zawsze pamiętać o tym, by bazować w naszych wierzeniach na Biblii a nie na naszych emocjach (2 List do Tymoteusza 3:16-17).

Księga Koheleta 3:8 podaje “jest… czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.”. W świecie wypełnionym grzechem, nienawiścią i złem (List do Rzymian 3:10-18), wojna jest nieunikniona. Niektóre wojny są bardziej „sprawiedliwe” niż inne, ale wszystkie wojny są ostatecznie rezultatem grzechu. Chrześcijanie nie powinni pragnąć wojny, ale również nie powinni oponować przeciwko organom rządzącym, które Bóg ustanowił i nadał im autorytet ponad nimi (List do Rzymian 13:1-4; 1 List Piotra 2:17). Najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić w czasie wojny to modlić się o Bożą mądrość dla naszych rządzących, modlić się o bezpieczeństwo dla naszej armii, modlić o w szybkie rozwiązanie konfliktu oraz modlić się o jak najmniejsze straty – po obu stronach konfliktu (List do Filipian 4:6-7).


Za czasów Józefa wielu Izraelitów przybyło do Egiptu. Ponieważ dobrze im się tam mieszkało, naród izraelski w ziemi egipskiej stawał się coraz liczniejszy. Niestety, nie spodobało się to następnemu faraonowi, który obawiał się, że z czasem Izraelici staną się potężniejsi od samych Egipcjan. Wydał wtedy taki rozkaz:
- Niech wszyscy Izraelici pracują dla Egipcjan! Niech dźwigają ciężkie kamienie, budują egipskie miasta i z mozołem pracują w polu!
Skończyły się dobre czasy dla Izraelitów. Musieli teraz całymi dniami ciężko pracować w morderczym słońcu, mało jedząc i pijąc, a także znosząc nieustanne bicie, ponaglające ich do szybszej pracy. Ale i tego Faraonowi było mało. Wciąż obawiając się Izraelitów kazał zabijać każdego nowonarodzonego chłopca izraelskiego. Bogobojne kobiety izraelskie nie chciały wypełniać tak nieludzkiego rozkazu, dlatego faraon wezwał żołnierzy i kazał wszystkich nowonarodzonych chłopców izraelskich wrzucić do Nilu. Jedynie dziewczynki mogły zostać przy życiu. Rozkaz faraona był bardzo okrutny, dlatego kobiety izraelskie płakały, kiedy go wydano.
W jednej z izraelskich rodzin narodził się ładny chłopiec. Jego mamie żal było go wydać żołnierzom faraona.
- Czyż nie jest piękny?
- Tak mamo, jest śliczny, bardzo się cieszę, że mam braciszka. Będę się miała z kim bawić jak troszkę urośnie. Mama ucieszyła się na słowa córki, ale chwilę potem bardzo zatroskała:
- Zły faraon kazał wrzucać wszystkich chłopców do rzeki, co ja biedna mam zrobić?
- Mamusiu, ja nie chcę aby mój brat zginął! To niesprawiedliwe!
- Masz rację! Nie pozwolimy na to. Ukryję go przed złym faraonem i ocalę!

Chłopiec ten dostanie niedługo na imię Mojżesz i w przyszłości otrzyma od Boga wielkie zadanie do wypełnienia. Lecz na razie jego życie jest w ogromnym niebezpieczeństwie.
Mama ukrywała chłopca przez trzy miesiące, ale potem nie mogła już robić tego dłużej, ponieważ stało się to bardzo niebezpieczne. Dlatego wymyśliła sprytny plan. Uplotła koszyk, włożyła do niego małego Mojżesza i wczesnym rankiem położyła koszyk na rzece. Rzeka uniosła Mojżesza, a jego siostra poszła jej brzegiem i obserwowała czy nie dzieje się mu nic złego.


Inwazja Rosji na Ukrainę, wojna rosyjsko-ukraińska (w Rosji oficjalnie „wojskowa operacja specjalna”, ros. специальная военная операция) – inwazja na ...


RPO Ukrainy: Ciała dzieci w Irpieniu. Ślady gwałtu i tortur

Rzeczniczka Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa poinformowała, że w Irpieniu znaleziono ciała dwójki dzieci w wieku poniżej dziesięciu lat ze śladami gwałtu i tortur.


Na terenach wyzwolonych od rosyjskich wojsk ujawniono masowe przypadki torturowania ludności cywilnej.Dzieci są darem - Tak Rodzinie
 dzieci-sa-darem
Dar przekazywania życia, który znajduje wyraz w poczęciu i narodzinach dziecka, jest w Biblii postrzegany jako wyrazisty przejaw owocnej współpracy z Bogiem ...


„Jam jest Jehowa. To jest moje imię" Izajasza 42: 8 „Niebiosa są moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem." Izajasza 66: 1 „Nie możesz zobaczyć mego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może mnie zobaczyć i pozostać przy życiu". Wyjścia 33: 20


World in Conflict: Complete Edition

Jest rok 1989, Solidarność obala PRL, Mur Berliński zostaje zburzony. Zapomnij! To się nigdy nie wydarzyło! ZSRR dokonało inwazji na USA i na twoich barkach spoczywa obowiązek obrony demokratycznego świata przed sowiecką falą. Przetrwaj i zwyciężaj na polach bitewnych pełnych doskonale odwzorowanych maszyn i jednostek bojowych. Staw czoła siłom ZSRR, przeprowadź kontrofensywę i doprowadź do upadku wrogiego mocarstwa. Podczas wielkiego konfliktu nie ma czasu na budowanie nowych fabryk czy fortyfikacji - jest tylko walka! Trzeba posuwać się do przodu i zdobywać punkty strategiczne, aby osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. Ta wojna nie jest Twoja, ale musisz walczyć o swoją przyszłość!

W skład World in Coflict Complete Edition wchodzi pełna wersja gry "World in Conflict" oraz dodatek "Soviet Assault".
Powstrzymaj sowiecki zamach na demokratyczny świat, jako jeden z dowódców armii USA.
Podziwiaj piękny, ogarnięty wojną świat dzięki fenomenalnej oprawie graficznej.
Niszcz wszystko co stanie na Twej drodze do zwycięstwa.
Tocz bitwy z udziałem doskonale odwzorowanych jednostek wojskowych z okresu końca XX wieku.
Najszybsza strategia RTS XXI wieku!


Czytaj dalej pod linkiem:

https://www.twitch.tv/lewiniaklive /

https://www.instagram.com/krystiangasior2/


Solidarni z Ukrainą. Jednym głosem.

Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? (Mk 3, 33)

„Spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką»” (Mk ...


...............................


Many people make the mistake of believing that the Bible says "Thou shalt not kill" and try to apply this commandment to war. But what the Bible really says is, "Thou shalt not murder" (Genesis 20:13). The Hebrew word literally means "premeditated, planned killing of another person with ill will." God commanded the Israelites many times to go to war with other nations (1 Samuel 15:3; Joshua 4:13). God has instituted the death penalty for many crimes (Exodus 21:12; 21:15; 22:19; Leviticus 20:11). Thus, God is not against killing in all circumstances, but rather against murder. War is never a good thing, but sometimes it is necessary. In a world filled with sinful people (Romans 3:10-18), war is inevitable. Sometimes, the only way to stop sinful people from doing great evil is to go to war with them.

War is a terrible thing! War is always the result of sin (Romans 3:10-18). In the Old Testament, God commanded the Israelites: "Avenge the Israelites on the Midianites." (Numbers 31:2). See also "Only in the cities of the nations, which the Lord your God gives you as an inheritance, will you leave nothing alive. For you shall curse the Hittite, the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, as the Lord your God has commanded you." Exodus 17:16 says, "because he said, 'Because he has lifted up his hand against the throne of the Lord, therefore the war of the Lord against the Amalekite continues from generation to generation.' Also in 1 Samuel 15:18, "The Lord has sent you on your way and commanded you: You shall curse these wicked Amalekites, and you shall fight with them until you destroy them." So, of course, God is not against all war. Jesus is always in perfect harmony with the Father (John 10:30), so we cannot claim that war was God's will only in the Old Testament. God does not change (Malachi 3:6; James 1:17).

The second coming of Jesus is also extremely violent. Revelation 19:11-21 states, "Then I saw heaven opened, and behold, a white horse, and He who sits on it, who is called Faithful and True, judges and fights with righteousness. His eyes are like a flame of fire, and many diadems are on his head. He has a name written on it that no one knows but Him. He is clothed in a robe drenched in blood, and His name is called: The Word of God. And the armies that are in heaven followed Him on white horses, all clothed in white fine linen. And out of his mouth comes a sharp sword to smite the nations: he will rule them with an iron rod, and he will squeeze out the winepress of the fiery wrath of almighty God. And on his robe and on his thigh he has a name written: KING OF KINGS, LORD OF LORDS. And I saw another angel standing in the sun: And he cried with a loud voice to all the birds that fly in the midst of heaven, Come, assemble yourselves to the great banquet of God, to eat the carcases of kings, the carcasses of generals, and the carcasses of mighty men, the carcasses of horses and their riders, the carcasses of all - free and slave, small and great! And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies assembled to make war against him who sat on horseback and against his army. And the Beast was seized, and with him the False Prophet, who performed signs against it, by which he deceived those who had received the mark of the Beast and worshiped his image. They were both thrown alive into a lake of fire burning with brimstone. And others were slain by the sword of Him who sat on the horse, [the sword] that came out of His mouth. And all the birds ate their flesh to their fill."

It is a mistake to say that God never approves of war. Jesus is not a pacifist. In a world filled with evil people, sometimes war is inevitable to prevent even greater evil. If Hitler had not been defeated in World War II, how many millions more Jews would have been killed? If the Civil War (United States) had not been fought, how many more African Americans would have had to suffer as slaves? We must always remember to base our beliefs on the Bible and not on our emotions (2 Timothy 3:16-17).

Ecclesiastes 3:8 says "there is...a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace." In a world filled with sin, hatred and evil (Romans 3:10-18), war is inevitable. Some wars are more "just" than others, but all wars are ultimately the result of sin. Christians should not desire war, but neither should they oppose the governing bodies that God has set up and given authority over them (Romans 13:1-4; 1 Peter 2:17). The most important thing we can do in times of war is to pray for God's wisdom for our rulers, pray for the safety of our army, pray for a speedy resolution of the conflict, and pray for minimal casualties on both sides of the conflict (Philippians 4: 6-7).

During Joseph's time, many Israelites came to Egypt. Because they lived well there, the nation of Israel grew in numbers in the land of Egypt. Unfortunately, the next f didn't like itto Aaron, who feared that in time the Israelites would become more powerful than the Egyptians themselves. He then issued the following order:
- Let all Israelites work for the Egyptians! Let them lift heavy stones, build Egyptian cities, and toil in the fields!
The good times for the Israelites are over. They now had to work hard all day in the murderous sun, eating and drinking little, and enduring constant beatings that urged them to work faster. But even that was not enough for Pharaoh. Still fearing the Israelites, he had every newborn Israelite boy killed. God-fearing Israeli women did not want to carry out such an inhuman order, so Pharaoh summoned the soldiers and ordered all newborn Israeli boys to be thrown into the Nile. Only the girls could stay alive. Pharaoh's order was very cruel, so the women of Israel wept when it was given.
In one of the Israeli families a pretty boy was born. His mother was sorry to hand him over to Pharaoh's soldiers.
- Isn't it beautiful?
- Yes mom, he's cute, I'm very happy that I have a little brother. I'll have someone to play with when she grows up a bit. Mom was happy to hear her daughter's words, but a moment later she was very concerned:
- The evil Pharaoh ordered to throw all the boys into the river, what should I do, poor me?
- Mommy, I don't want my brother to die! It's unfair!
- You're right! We will not allow it. I will hide him from the evil pharaoh and save him!

This boy will soon be named Moses and will have a great task from God in the future. But for now, his life is in great danger.
Mom hid the boy for three months, but then she couldn't do it any longer because it became very dangerous. So she came up with a clever plan. She wove a basket, put little Moses in it, and early in the morning she put the basket on the river. Moses was carried away by the river, and his sister walked along its bank and watched if anything bad happened to him.

Russia's invasion of Ukraine, the Russian-Ukrainian war (in Russia officially "military special operation", Russian: специальная военная операция) - invasion of ...

Ombudsman for Ukraine: Children's bodies in Irpin. Traces of rape and torture

The Ombudsman of Ukraine Lyudmyla Denisova reported that the bodies of two children under the age of ten with traces of rape and torture were found in Irpen.

In areas liberated from Russian troops, mass cases of torture of civilians have been revealed.

Children are a gift - Yes Family
children-are-gift
The gift of procreation, which finds expression in the conception and birth of a child, is seen in the Bible as an expressive manifestation of fruitful cooperation with God...

“I am Jehovah. This is my name." Isaiah 42:8 "Heaven is my throne and the earth is my footstool." Isaiah 66:1 "You cannot see my face, for no man can see me and live." Exodus 33:20

World in Conflict: Complete Edition

It is 1989, Solidarity overthrows the People's Republic of Poland, the Berlin Wall is demolished. forget it! It never happened! The USSR has invaded the US and it is your responsibility to defend the democratic world from the Soviet tide. Survive and win on battlefields full of perfectly reproduced machines and combat units. Face the forces of the USSR, launch a counter-offensive and bring down the enemy power. During a great conflict, there is no time to build new factories or fortifications - there is only fighting! You have to move forward and capture strategic points to gain an advantage over your opponent. This war is not yours, but you must fight for your future!

The World in Conflict Complete Edition includes the full version of the game "World in Conflict" and the "Soviet Assault" add-on.
Stop the Soviet attack on the democratic world as one of the commanders of the US Army.
Experience a beautiful war-torn world with phenomenal visuals.
Destroy everything that stands in your way to victory.
Fight battles with perfectly reproduced military units from the late 20th century.
The fastest RTS strategy of the 21st century!

Read more at the link:

https://www.twitch.tv/lewiniaklive/

https://www.instagram.com/krystiangasior2/

In solidarity with Ukraine. With one voice.

Who is my mother and who are my brothers? (Mark 3:33)

"Looking at those seated around him, he said, 'Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother, sister and mother” (Mk.

pokaż cały opis
0 / 5 Oceny: 0
Włącz dostęp do 12815 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: PC DVD - ROM WORLD IN CONFLICT COMPLETE EDITION LEWINIAK
Najlepsze komentarze
avatar
anonim () 2023-04-23 18:15:36 0
co za pierdoły Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Ostatnio komentowane:

Logowanie