PREZYDENT ELEKTORSKI RP Teresa Garland STOP NAZIZMOWI W SĄDACH
Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 12816 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości.
Włącz dostęp
avatar
Dodał: anonim

link tu:
https://tymczasowaradastanu.wordpress.com/2022/11/25/stop-nazizmowi-w-sadach-wniosek-do-biura-bezpieczenstwa-narodowego/
TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

w trybie PRO publico bono - non profit

Adres Komitetu: Teresa Garland Prezydent Elektorski RP, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA, POLAND,  Tel +48 697 357 009 www.tymczasowaradastanu.wordpress.com

D381 2022 11 25                                                                                                 Kraków, dnia 25 XI 2022r.

 

Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Ul.Karowa 10, 00-313 Warszawa,

gsb@bbn.gov.pl, dpibp@bbn.gov.pl, dzsz@bbn.gov.pl,

 

STOP NAZIZMOWI W SĄDACH

Wniosek o REFORMĘ SĄDOWNICTWA i PRAWA w celu zastopowania nazizmu w polskich sądach

 

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem utraty sterowania państwem polskim z powodu sprzeczności cywilizacyjnych, kulturowych, moralnych i politycznych w polskim prawie i w polskim sądownictwie, koniecznym staje się w celu ratowania suwerenności i niepodległości państwa polskiego oraz w celu ratowania biologicznego przetrwania Narodu Polskiego koniecznym staje się przeprowadzenie błyskawicznej i dogłębnej reformy sądownictwa i prawa. Jeśli nie, to sędziowie swoimi wyrokami ograbią i wyniszczą całkowicie i doszczętnie Naród Polski a państwo polskie wkrótce się rozpadnie.

Przedstawiam wstępny zarys koniecznych pilnych zmian w polskim sądownictwie:

1)Wszyscy sędziowie w Polsce muszą zostać usunięci ze swoich stanowisk, na podobnych zasadach, jak zrobiono to w Niemczech Wschodnich po upadku muru berlińskiego tam wszyscy sędziowie zostali usunięci ze swoich stanowisk. Niemcy stwierdzili że ówcześni tamtejsi sędziowie, byli zbyt zepsuci moralnie i mentalnie i nie nadawali się do osądzania w demokratycznym państwie prawa po połączeniu się Niemiec. U nas w Polsce również to trzeba zrobić. Nie można się  tutaj  w tej kwestii akurat trzymać kurczowo Konstytucji z 1997 roku, która gwarantuje im nieusuwalność, lecz należy się w tej kwestii oprzeć na ciągle legalnej Konstytucji z 1935 roku, na art.66 ust.2  który usunięcie wszystkich sędziów umożliwia. Usunięcie wszystkich sędziów jest konieczne, gdyż dalsze trwanie obecnych sędziów na stanowiskach, stanowi realne zagrożenie dla dalszego bytu państwowości polskiej i grozi wyniszczeniem biologicznym Narodu Polskiego przez sędziów za pomocą wyroków. Można ich również usunąć na podstawie Prawa Naturalnego i Prawa Narodów do Samostanowienia. Trzeba się przyjrzeć w jaki sposób Niemcy usunęli wszystkich swoich sędziów po 1989 roku. Miejsca obecnych sędziów zajmą mediatorzy sądowi.

2)Wszystkie sądy w Polsce, mają być zamknięte na dwa tygodnie, podczas których, mediatorzy sądowi zostaną przeszkoleni z Prawa Naturalnego, z Zasad Cywilizacji Łacińskiej i z bezpośredniego stosowania w osądzaniu Konstytucji.

3)Zakres ingerencji Prokuratorów będzie się kończył z chwilą dostarczenia Aktu Oskarżenia do sądu. Po tym momencie, Prokurator nie ma prawa ingerencji w prowadzoną sprawę. W przypadku gdy Prokurator nie przekaże sprawy do sądu do trzech miesięcy, to po upływie 3 miesięcy od początku postępowania prokuratorskiego, sprawa zostaje automatycznie skierowana do sądu, w takim stanie w jakim ona jest i to sąd się nią zajmie.

4)W ten sposób wdrożymy w Polsce zupełnie nowy system prawno-sądowy, innowacyjny na skalę światową. Z czasem, w wyniku kolejnych wyroków sądowych, wypracowany zostanie system prawa precedensowego, oparty o Prawo Naturalne, Zasady Cywilizacji Łacińskiej i o Konstytucję.

Wszelkie tzw. prawa, normy i procedury w użyciu aktualnie, będą mogły być używane, ale tylko pomocniczo nie będą obowiązkowe i tylko pod warunkiem że są zgodne z Prawem Naturalnym, z Zasadami Cywilizacji Łacińskiej i z Konstytucją. W przypadku wątpliwości, będą takie kwestie rozpatrywane przez zespół najlepszych Filozofów: Prawa Naturalnego, Zasad Cywilizacji Łacińskiej i Konstytucji.  Koniecznym wydaje się powołać Polski Instytut Prawa Naturalnego który będzie te kwestie rozstrzygał.

UZASADNIENIE DLA USUNĘCIA WSZYSTKICH SĘDZIÓW

Sądząc po tym, że w Polsce 98 procent spraw kierowanych przez Prokuratorów do Sędziów jest procedowanych i zakończonych wyrokiem, dochodzimy do wniosku że w Polsce mamy tylko 2 procent sędziów bezstronnych pozostałe 98 procent sędziów pozostaje na usługach Prokuratorów i powiązanych z prokuratorami układów. Nigdzie na świecie tak nie ma, żeby tak duży procent spraw kierowanych przez Prokuratorów do sądów był przez sędziów akceptowany.

Z tego co mi wiadomo, to wszyscy sędziowie byłej NRD czyli Wschodnich Niemiec, po upadku muru berlińskiego, zostali odsunięci od osądzania. W Polsce takiego kroku nie zrobiono i w wyniku tego, mamy w Polsce nadal model sądów stalinowskich, które nadal kierują się zasadą: Dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie.  Dodatkowo ostatnimi laty zostało wprowadzone podstępnie w Polsce prawo nazistowskie, omijające Konstytucję. Takie prawo było stosowane w Niemczech za rządów Hitlera i podczas II-giej Wojny Światowej, a główną wytyczną ówczesnego niemieckiego prawodastwa było: Zabijanie? Tak, ale przy pomocy prawa. W celu zobrazowania prawa na jakim osądzają nas aktualnie polscy sędziowie - cytuję fragment z książki pt:Sądownictwo w systemie totalitarnym ściśle tajne cytuję: Jedną z zasadniczych cech (nie tylko niemieckich) systemów totalitarnych (eksterminacyjnych) jest sformalizowanie zabijania i sprowadzenie tych czynności w ramy prawne. Czynności ludobójcze muszą być sformalizowane, wg przepisów i ustaw, za wiedzą, kontrolą i z polecenia władzy nadrzędnej a nie samowolne i chaotyczne. Nie może być żadnej samowolki bo się robi bałagan. Wg starego niemieckiego powiedzenia: wszystko musi być wg listy. Koniec cytatu.

Dlatego kurs jaki obrali sędziowie w polskch sądach jest bardzo niebezpieczny i jest zagrożeniem zarówno dla dalszego istnienia państwa polskiego jak i dla biologicznego bytu obywateli polskich, coraz bardziej pozbawianych swojej własności, wolności i swoich praw podstawowych przyrodzonych Naturalnych Praw Człowieka.

W Polsce w wyniku nie odsunięcia sędziów po 1989 roku, całe kolejne pokolenie Polaków zostało skrzywdzone, ograbione, poszkodowane, wygnane na emigrację, pozbawione swoich elit, wyniszczone materialnie, duchowo i biologicznie za pomocą procesów sądowych i sędziowskich krzywdzących i niesprawiedliwych wyroków.

Tymczasem to zadaniem sędziów było przypilnowanie, aby takie zdarzenia w Polsce nie miały miejsca. To sędziowie powinni byli przypilnować i wykazywać w swoich orzeczeniach w/w fakty szkodliwego działania zamachu na dobro wspólne Polaków, którym jest sprawiedliwość gwarant zdrowych fundamentów państwa oraz ładu, porządku i pokoju w państwie.  To sędziowie powinni byli być pierwszymi strażnikami naszej wolności, naszej godności osoby ludzkiej i przynależnych nam Polakom praw, w tym: Prawa Naturalnego, Zasad Cywilizacji Łacińskiej i Konstytucji.

Z tego co mi wiadomo, to żaden sędzia w Polsce, szczególnie po okresie tzw. Transformacji czyli po 1989 roku, nigdy nie ujął się za Narodem Polskim, by ulżyć Narodowi Polskiemu w cierpieniu, w wyniku niesprawiedliwych i krzywdzących wyroków, jakie wydawali na Naród Polski rodem ze stalinizmu Sędziowie. Nigdy nie było opozycji sędziów, którzy by się przeciwstawiali sędziowskiemu złu.

Wygląda na to, że jest to w rzeczywistości KASTA zorganizowana grupa przestępcza która niczym mafia, broni w sposób bezwzględny swoich członków, używając do tego celu polskiej państwowej Policji i swoich sędziowskich stanowisk.

Nie została przeprowadzona w Polsce lustracja sędziów i ci którzy gnębili Naród Polski za komuny, pobierają teraz wysokie emerytury i wygląda na to, że ich potomkowie również gnębią i niszczą za pomocą procesów i wyroków Naród Polski. Taki stan rzeczy nie może nadal trwać, bo doprowadzi on w krótkim czasie do eksterminacji całego społeczeństwa polskiego i do anihilacji państwa polskiego, a na to zgody być nie może. ALBO MY ALBO ONI. Jest ich około 10 tysięcy sędziów okupujących cały 38-milionowy Naród Polski. Nadszedł czas najwyższy byśmy się wyzwolili spod sędziowskiej okupacji. Czy jesteśmy gotowi na usunięcie wszystkich sędziów ze swoich stanowisk, tak jak zrobili to Niemcy? Czas ucieka. Nie ma na co czekać.

Aktualnie pewna szczególnie wywrotowa grupa sędziów, używając swoich kontaktów zagranicznych w UE, dąży do unicestwienia państwa polskiego jako autonomicznego, niezależnego, suwerennego bytu na arenie międzynarodowej chronionego Prawem Międzynarodowym do Samostanowienia Narodów. Ta grupa nie chce uznać wyższości polskiej Konstytucji nad każdym innym prawem. A przecież art. 8 ust.1 Konstytucji mówi jasno: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. To niebezpieczeństwo utraty państwa polskiego i wyniszczenia ludności polskiej z powodu działań sędziów, musi zostać zneutralizowane dlatego wszyscy aktualni sędziowie muszą zostać w trybie pilnym usunięci na zawsze ze swoich stanowisk.

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej  - Teresa Garland

 

Polska, dnia 25 XI 2022r.,

pokaż cały opis
5.0 / 5 Oceny: 1
Włącz dostęp do 12816 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: PREZYDENT ELEKTORSKI RP Teresa Garland STOP NAZIZMOWI W SĄDACH
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie