Ulubione
Naruto Gaiden24:09720p 61620 24:09Naruto Gaiden 01 "Boruto Uzumaki!" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:10720p 23055 24:10Naruto Gaiden 02 "Syn Hokage" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 25058 24:09Naruto Gaiden 03 "Szalejący Metal Lee" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 21639 24:09Naruto Gaiden 06 "Ostatnia lekcja" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 19014 24:09Naruto Gaiden 07 "Miłość i czipsy" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 18575 24:09Naruto Gaiden 08 "Senne objawienie" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 16882 24:09Naruto Gaiden 09 "Mój własny dowód" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 18811 23:49Naruto Gaiden 12 "Boruto i Mitsuki" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 18783 23:49Naruto Gaiden 14 "Rozwiązanie Boruto" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 17741 24:09Naruto Gaiden 15 "Nowa ścieżka" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 16128 23:49Naruto Gaiden 16 "Ryzyko powtarzania klasy" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 15173 24:09Naruto Gaiden 17 "Biegnij, Sarada!" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 15155 24:09Naruto Gaiden 19 "Sarada Uchiha" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 18013 24:09Naruto Gaiden 20 "Chłopiec z Sharinganem" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 17839 23:49Naruto Gaiden 21 "Sasuke & Sarada" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 18143 24:09Naruto Gaiden 22 "Połączone myśli" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 18910 23:49Naruto Gaiden 23 "Kształt ich więzi" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 17734 24:09Naruto Gaiden 24 "Boruto i Sarada" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 16264 24:09Naruto Gaiden 26 "Następca Mizukage" 720p

Dodał: kreskowkatv

24:09720p 27618 24:09Naruto Gaiden 28 "Wypowiedzenie wojny" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 31766 23:49Naruto Gaiden 31 "Boruto & Kagura" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 30846 23:49Naruto Gaiden 32 "W poszukiwaniu pamiątki" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 27310 24:09Naruto Gaiden 33 "Kryzys! zwój Superbestii" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden24:09720p 29625 24:09Naruto Gaiden 34 "Noc spadających gwiazd" 720p

Dodał: kreskowkatv

Naruto Gaiden23:49720p 28918 23:49Naruto Gaiden 35 "Trójstronne spotkanie" 720p

Dodał: kreskowkatv