Po 10 latach pobytu w więzieniu Jacques Darnay wychodzi na wolność. Nie jest mu jednak dane zaznać spokoju. Na jego powrót czeka kilka osób zainteresowanych odzyskaniem zaginionych diamentów o których losie Jacques moze wiedzieć coś istotnego. Po piętach depczą mu zarówno policja jak i wspólnicy.01:57:48 26296 01:57:48Uderzenie / Le Battant (1983)

Dodał: alan5es