Foldery
Tate no Yuusha no Nariagari S2 01 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 6792 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 01 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 02 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 4008 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 02 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 03 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 4350 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 03 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 04 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 3816 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 04 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 05 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 2448 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 05 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 06 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 3608 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 06 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 07 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:40720p 2053 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 07 PL 720p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 08 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 2810 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 08 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 09 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 1670 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 09 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 10 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 2581 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 10 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 11 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 1808 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 11 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 12 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora23:401080p 2130 23:40Tate no Yuusha no Nariagari S2 12 PL 1080p

Dodał: Free anime zone

Tate no Yuusha no Nariagari S2 13 PL
Tłumaczenie [TMJ] Oozora24:001080p 820 24:00Tate no Yuusha no Nariagari S2 13 PL 1080p

Dodał: Free anime zone